Tư Vấn Thiết Kế WebTư Vấn Thiết Kế Web Theo Mẫu

Khách hàng khi chưa hiểu hoặc chưa rõ ràng về nhu cầu thiết kế website của mình, có thể yêu cầu chúng tôi hỗ trợ đưa ra tư vấn thiết kế web với các đề xuất để lựa chọn.

Khách cần được tư vấn thiết kế web xin vui lòng trả lời và điền đầy đủ thông tin theo các mục dưới:

A. Người cần tư vấn
(tên, địa chỉ, điện thoại, email)


B. Sở thích được tư vấn
1. Màu sắc ưu thích

2. Phông chữ


3. Loại trang web


4. Kiểu thiết kế


5. Mức độ phức tạp

6. Góc, cạnh nào trên trang web?


C. Thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm
7. Ngành nghề kinh doanh của DN
- Ngành kinh doanh chính:

- Ngành kinh doanh phụ:


8. Kinh nghiệm

9. Quy mô DN

10. Phục vụ thị trường

D. Nhu cầu thiết kế
11. Thời gian cần

12. Mục đích sử dụng website

13. Sẽ thường xuyên đăng tin và cập nhật website


14. Từng có hoặc chưa có website


15. Đã sử dụng internet làm gì?

16. Có ý định mua thêm dịch vụ tên miền hoặc lưu trữ?


Nhóm phụ trách tư vấn thiết kế web cám ơn những làm rõ và cung cấp được hoàn thành theo các mục trên.

Chúng tôi sẽ đánh giá hoặc phân tích yêu cầu tư vấn thiết kế web qua mẫu, thư để đáp ứng quý khách chứa đựng các gói loại thiết kế website thích hợp các thông tin được gửi nhanh.

 
Các Lựa Chọn Khác

- Tư vấn thiết kế web thoại, gọi Di động 0968 57 59 74.
- Hỗ trợ bằng Skype, chat Offline Messenge.
- Hủy tư vấn thiết kế web, bấm Mua hàng Mua Hàng.