Quảng cáo

Định nghĩa: Quảng cáo online là việc sử dụng các phương tiện internet để thực hiện, quảng cáo chỉ hiển thị cho người nhận theo nội dung mong muốn liên quan.

2. Vai trò
- Hiển thị trước khách hàng
- Gây ấn tượng cho người nhận
- Tạo dựng niềm tin
- Để lại dấu ấn
- Khơi dậy ham muốn

3. Thành phần tham gia quảng cáo: Thương hiệu, địa chỉ url, tiêu đề, nội dung ngoài ra còn có hình ảnh minh họa, số điện thoại, từ khóa, …
4. Nguyên tắc dùng cho quảng cáo
– Nội dung rõ ràng, ngắn gọn
– Một bấm chuột đến nơi chứa quảng cáo
– Quảng cáo một nội dung duy nhất
– Chi tiền cho quảng cáo
– Đặt quảng cáo ở nơi dễ nhìn thấy
– Quảng cáo lập lại nhiều lần
– Lựa chọn đúng mạng quảng cáo
– Lựa chọn đúng đối tượng hiển thị
– Sử dụng phương tiện phù hợp với nội dung
– Quảng cáo hộ người khác
5. Ngân sách: Có ba loại ngân sách là ngân sách dùng cho bấm chuột, ngân sách dùng cho số lần hiển thị và ngân sách dùng cho chuyển đổi.
6. Các bước thực hiện
b1. Lên kế hoạch ngân sách
b2. Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ
b3. Chuẩn bị nội dung quảng cáo
b4. Thiết đặt quảng cáo
b5. Thực hiện quảng cáo
7. Những giá trị nhận quảng cáo: Những giá trị biết đến công ty, biết đến sản phẩm, đang sử dụng sản phẩm, đang sáng tạo sản phẩm là những giá trị dễ dàng nhận quảng cáo
8. Đánh giá tác động của quảng cáo: Những hành động sau khi nhận quảng cáo được coi là những ảnh hưởng của quảng cáo đối với người nhận
9. Quảng cáo và tiêu dùng

Quảng cáo để khách hàng biết đến thương hiệu và mong muốn có được sản phẩm, khi yêu thích của khách hàng đối với thương hiệu càng cao thì khách hàng càng trung thủy với thương hiệu và có xu hướng chuyển dịch gần gũi hơn nữa với thương hiệu. Tiêu dùng sản phẩm sẽ giúp khách hàng thỏa mãn được nhu cầu, và khi tiêu dùng trở thành nguồn bổ xung năng lượng sẽ giúp khách hàng trở lên sung sức hơn.

  1. Quảng cáo Adwords
  2. Quảng cáo Facebook Ads
  3. Quảng cáo treo Banner

 

quảng cáo google
quảng cáo online
icons8-exercise-96