Thiết Kế Website – Thiết Kế Web


Thiết kế website - Thiết kế web

Thiết kế website là ngành công nghệ nội dung để tạo ra các website chạy trên World Wide Web, người thiết kế website, người thiết kế web có thể sử dụng một trong các ngôn ngữ như ASP.NET, PHP, ... để tạo trang, các công cụ sử dụng cho công việc như Visual Studio cho các nhà lập trình C#, Zend Studio cho các nhà lập trình PHP. Các yêu cầu cơ bản cho website khi hoàn thành là khả năng truy nhập web, nội dung chứa mục tiêu người dùng, mã đóng gói để dễ dàng di chuyển tiếp đến là các tiêu chuẩn cao hơn như SEO, Mobile.

Các nhà thiết kế web, các thương hiệu thiết kế web sẽ có những cách khác nhau dựa trên thế mạnh các khả năng sẵn có về công nghệ, nhân lực, vốn, thị trường để hoạt động. Những bí quyết của họ sẽ mang lại thành công cho người sử dụng.

Chúng tôi, công ty Đồng Thế, thiết kế hệ thống, tập hợp các hướng dẫn, các chỉ dẫn dựa trên giới hạn cho phép của công cụ thiết kế hiện tại và đòi hỏi của người dùng. Các hướng dẫn, các chỉ dẫn cũng bao gồm các yếu tố liên quan thiết yếu để website hoạt động hiệu quả và không ngừng phát triển trên mạng internet.

Trang này cũng cung cấp cho thị trường, khách hàng những hiểu biết về website do chúng tôi thiết kế, các phần nội dung được trình bày có hệ thống đảm bảo dễ hiểu, dễ kiểm tra. Các định nghĩa, các khái niệm được đưa ra ở đây có tính là các phần cấu thành lên thiết kế website.

Chúng tôi chia thiết kế website thành hệ thống bao gồm 12 phần nội dung, 155 đầu mục thiết kế website, thiết kế web (hoặc thuộc về thiết kế website, thiết kế web) nhỏ hơn, sâu hơn, chi tiết hơn, cụ thể hơn được nêu rõ như bên dưới.

 1. Giới thiệu chung
 2. Tổ chức chuẩn bị
 3. Thiết kế website tiêu chuẩn
 4. Giao diện
 5. Kiểu thiết kế website
 6. Loại thiết kế website
 7. Hình thức thiết kế website
 8. Hoàn thiện và Dịch vụ sau thiết kế
 9. Những người liên quan và Các giao kết
 10. Hiệu quả thời gian
 11. Thị trường và Chính sách
 12. Các website và Trang thể hiệnGiới Thiệu Chung


1. Tầm nhìn

30 năm nữa thiết kế website sẽ đi đến đâu? Có khả năng cứ 2 người lại có một người có trang web trên mạng, mọi người ở bất cứ đâu trên thế giới đều có thể biết được mong muốn, nhu cầu của nhau thông qua những giới thiệu, cung cấp công khai, rõ ràng, tin cậy trên mạng internet.

2. Chiến lược

Thiết kế website là những giá trị của xuất bản được thực hiện hàng tuần, hàng ngày.

Nó bao gồm các chiến lược như chiến lược thương hiệu, chiến lược nội dung, chiến lược công nghệ, chiến lược thiết kế và đảm bảo rằng thiết kế là ủng hộ thương hiệu, nội dung, công nghệ.

3. Sứ mệnh

Tuyên ngôn sứ mệnh là "thiết kế website để đoàn kết và tập trung các sức lực, nâng cao chất lượng cuộc sống, cung cấp các giá trị trên World Wide Web phục vụ người dùng internet, giúp đỡ các khách hàng có một giới thiệu chuyên nghiệp tới thị trường."

4. Định hướng

Ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, thực hiện tối ưu Internet of Things.

Thiết kế theo hướng thân thiện các công cụ tìm kiếm, hướng người dùng.

5. Kế hoạch

Xác định các mục tiêu trung hạn và ngắn hạn, chọn lựa nguồn lực và đưa ra các phương án thực hiện để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Có kiểm soát kế hoạch theo tiến độ thời gian, đánh giá và hiệu chỉnh kế hoạch.

6. Hoạt động

Thiết kế website thực hiện các cập nhật hàng ngày, những giá trị tươi mới tự nhiên. Chuẩn hóa giá trị theo hệ thống chuỗi giá trị.

7. Mục tiêu

Các mục tiêu ngắn hạn như bán hàng, trao đổi, tạo thu nhập, tạo việc làm, nâng cao hưởng thụ, tạo dịch chuyển, ...

Các mục tiêu dài hạn là để tăng trưởng và phát triển doanh nghiệp.

8. Mục đích

Thiết kế website nhằm mục đích tạo ra kết nối không giới hạn cho dữ liệu và con người thông qua mạng internet.

9. Vai trò

Thiết kế website để thúc đẩy TMĐT, thúc đẩy phát triển phần mềm, thúc đẩy kỹ thuật thiết kế chung.

10. Tác dụng

Website để hỗ trợ tiếp thị, truyền thông. Các giá trị của thiết kế có thể được sử dụng trong các lĩnh vực khác như giáo dục, truyền hình, mạng xã hội, văn hóa, ...

11. Công dụng

Website được sử dụng để bán hàng, giới thiệu, quảng cáo, khuyến mại, đào tạo, cung cấp thông tin, cung cấp ứng dụng, quản lý dữ liệu, đấu giá trực tuyến, ...

12. Lợi ích

Sử dụng website để đa dạng hóa hình thức kinh doanh, tăng mức độ công khai thông tin, nâng cao trải nghiệm cuộc sống, truy cập thông tin mọi nơi, hội nhập môi trường số.

13. Cụm từ tiếng Anh "website design""web design", trong tiếng Việt lần lượt được dịch là thiết kế websitethiết kế web.


Tổ Chức Chuẩn Bị


1. Phát kiến website

Phát minh của Tim Berners-Lee về WWW, và website đầu tiên trên thế giới được đưa vào hoạt động vào ngày 06/8/1991 tại địa chỉ http://info.cern.ch, website được cài đặt lại tại địa chỉ này vào năm 2013.

2. Công nghệ tương tự

Các công nghệ khác công nghệ .NET giống như .PHP được sử dụng để thiết kế trang web trình chủ là các công nghệ thiết kế website tương tự.

Công nghệ tương tự không thể tạo ra các trang aspx giống công nghệ .NET nhưng có thể tạo ra các trang có chức năng sử dụng tương tự.

3. Hệ quản trị nội dung

Hệ quản trị nội dung (Content Management System - CMS) là các phần mềm thiết kế website giống như Wordpress, Joomla, Drupal, ... dùng để tạo trang web.

Những chức năng cơ bản của các hệ quản trị nội dung như tạo lập nội dung, lưu trữ nội dung, chỉnh sửa nội dung, phân quyền người dùng và nội dung.

Ngoài hệ quản trị nội dung web còn có các hệ quản trị nội dung khác như T – CMS (hỗ trợ quản lý các giao dịch điện tử), P – CMS (hỗ trợ quản lý các loại ấn phẩm trực tuyến), L – CMS (hỗ trợ quản lý việc đào tạo dựa trên nền web).

4. Khởi nghiệp

Khởi nghiệp là giai đoạn bắt đầu thiết kế website, trong giai đoạn này việc cung cấp thiết kế website thường không có được những điều kiện chắc chắn nhất, các công ty startup là những công ty khởi nghiệp.

Phần lớn các startup sử dụng các nguồn vốn đầu tư để phát triển thiết kế web, đột phát và tăng trưởng là hai yếu tố quan trọng nhất của một khởi nghiệp.

5. Phát triển

Phát triển thiết kế web dành cho các công nghệ mới, các mô hình thiết kế mới để tạo ra các giá trị web tương lai.

Các thành viên thiết kế website mới có thể là các nhà phát triển web để đảm bảo luôn tiên phong trong lĩnh vực.

6. Tài nguyên sử dụng

Trong các trường hợp thích hợp công ty có kết hợp sử dụng các tài nguyên sẵn có trên mạng internet vào trong website của khách hàng.

Các tài nguyên sẵn có có thể là các ảnh còn có thể nâng cấp, mở rộng hoặc chi tiết thêm, các liên kết đến các nguồn để làm rõ thêm một vấn đề, các icon dùng làm biểu tượng, logo của các trang mạng xã hội, ...

7. Quản lý

Quản lý thiết kế website là tổ chức, sắp xếp hoạt động một cách trật tự, tinh gọn để đạt được hiệu quả trong thực hiện.

Thông qua quản lý để điều khiển và hướng dẫn tất cả các bộ phận liên quan đến thiết kế website của tổ chức, kết hợp với kiểm tra và giám sát để đảm bảo hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch.

8. Vận hành

Vận hành thiết kế website đảm bảo quá trình diễn ra đúng quy trình, có kỷ luật bao gồm cả khắc phục những lỗi, sai sót.

Hoạt động vận hành được áp dụng cho toàn bộ quá trình thiết kế website có liên quan đến công cụ phần mềm thiết kế, nó cũng bao gồm cả các quy tắc vận hành.

9. Trao đổi

Trao đổi thiết kế web với các hoạt động thiết kế khác như thiết kế nhà, thiết kế biển quảng cáo, thiết kế cơ khí, ... để tạo tương giao cho thiết kế.

Các trao đổi thiết kế giữa các thành viên thiết kế website với nhau để tạo kết hợp, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

10. Phối hợp

Phối hợp trong thiết kế website thực hiện các kết hợp, các ghép nối, đồng thời cùng nhau hoàn thành website.

Phối hợp để thực hiện các hỗ trợ, các cộng tác nhằm đảm bảo quá trình diễn ra đúng tiến độ và thuận lợi.

Phối hợp là không thể thiếu, phối hợp tạo ra thống nhất cho hệ thống, làm giàu các giá trị của thiết kế, tránh không dùng được.

11. Tham khảo

Xem mẫu, lấy các mẫu giao diện sẵn có để bổ xung cho thiết kế hiện tại, hoàn thiện thiết kế hiện tại. Tham khảo ý tưởng thiết kế của người khác để hoàn thiện ý tưởng cho thiết kế.

Khách hàng có thể tham khảo các mẫu giao diện trong kho giao diện, chọn mẫu giao diện thích hợp để làm mẫu thiết kế cho website của khách hàng.

12. An ninh website

Phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi, hoạt động phá hoại, gây nguy hiểm hoặc cản trở hoạt động của website như virus, hacker, spam, ...

Hoạt động an ninh diễn ra trên môi trường vận hành website để đảm bảo duy trì môi trường sạch, an toàn cho hoạt động của website.

13. Lưu cất website

Lưu cất website tiến hành lưu trữ, cất giữ website và dữ liệu tại một nơi không thể truy nhập được từ xa, thường là trên các ổ đĩa cục bộ, các ổ rời.

Lưu cất website khác với dịch vụ lưu trữ (dịch vụ hosting) là dịch vụ lưu trữ website, dữ liệu website trên máy chủ web để website chạy World Wide khi online.

14. Nhân viên

Nhân viên thiết kế website đảm trách các công việc như màu, phông chữ, kích cỡ, lên layout, hình ảnh, sử lý khối chức năng, ...

Nhân viên thiết kế website thực hiện các công việc thiết kế thông qua sử dụng các công cụ thiết kế, áp dụng các kỹ thuật thiết kế để hoàn thành công việc.

15. Nhân viên hỗ trợ

Nhân viên đảm trách công việc làm các trợ giúp kỹ thuật cho nhân viên thiết kế website, nhân viên hỗ trợ cũng là nhân viên SEO trong quá trình thiết kế website.

Nhân viên hỗ trợ trực tuyến sẽ trợ giúp khách hàng về bán hàng, kỹ thuật và khi cần thiết nhân viên hỗ trợ cũng có thể đưa ra các tư vấn thiết kế web.


Thiết Kế Website Tiêu Chuẩn


1. Quy trình

Quy trình thiết kế website bao gồm toàn bộ đầy đủ quá trình từ khi bắt đầu đến khi tạo ra website hoàn chỉnh chạy trên mạng internet, trong quy trình có các bước cụ thể, cần thiết để thực hiện, xem thêm các bước thiết kế web.

Quy trình cũng được xem như là hướng dẫn cho những nhân viên mới để thực hiện tốt công việc nhằm đảm bảo chất lượng của website.

2. Công thức

Đồng Thế sử dụng công thức:

Thiết Kế Website = Ý tưởng + THIẾT KẾ

Để tạo ra website cho khách hàng, mỗi khách hàng là một ý tưởng duy nhất cho hiệu quả của website đối với hoạt động của tổ chức doanh nghiệp khách hàng.

3. Thành phẩm

Quá trình thiết kế website sẽ tạo ra những thành phẩm, chúng là các bộ phận website hoàn chỉnh được dùng vào mục đích cụ thể như các khối chức năng (thành viên, bán hàng online, gửi thư online, ...), các thư mục ứng dụng, các video, ...

Các bộ phận website có thể được hoàn thiện một cách độc lập, có giao diện riêng, được cập nhật thông qua quản trị.

4. Tích hợp

Tích hợp thiết kế website liên quan đến cấu trúc site, đó là gắn kết tất cả các khối hoàn thiện của website lại thành một mục đích sử dụng duy nhất là website.

Tích hợp để nhân lên giá trị sử dụng của các khối dùng, không làm mất đi giá trị sử dụng của khối tích hợp, tích hợp còn nhằm có một mức thuận tiện hơn cho người sử dụng website.

5. W3C

Tiêu chuẩn W3C để đảm bảo khả năng truy cập web, thông qua khai báo <!DOCTYPE> cho tất cả các trang HTML, xác định bộ phông cho trang, một cách phổ biến thường là UTF-8.

Website có chất lượng sử dụng tệp định kiểu CSS ngoài, kiểm tra các tiêu chuẩn web bằng W3C validator.

6. Hướng người dùng

Trong website chứa đựng mục tiêu người dùng, mỗi trang của website có một khả năng sử dụng.

Thiết kế hướng người dùng để phục vụ người sử dụng, nó có thể được thực hiện bằng đóng góp của người sử dụng lên nội dung website.

Hướng người dùng để tạo tương tác người dùng, để nâng cao nhu cầu sử dụng cho website.

7. SEO

Tối ưu website theo đòi hỏi của thuật toán công cụ tìm kiếm áp dụng cho mọi website để tạo ra các website được các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục tìm kiếm, xếp hạng tìm kiếm, xếp hàng tìm kiếm cao.

Chúng tôi tiến hành SEO website một cách chuyên nghiệp, cách thực hiện cụ thể xem thêm thiết kế web chuẩn SEO.

8. Mobile

Thiết kế website theo chuẩn Mobile để đáp ứng mong muốn, nhu cầu của khách hàng theo các cách triển khai là đáp ứng, phân phối động, các URL riêng biệt.

Khi thân thiện Mobile, website sẽ truy nhập được trên mọi thiết bị với cách thực hiện cụ thể xem thêm thiết kế web đáp ứng.

9. Dùng thử website

Để website trên mạng internet cho khách hàng dùng thử nhưng chưa chuyển giao quyền sở hữu dài hạn.

Thời hạn dùng thử được giới hạn theo các khoảng thời gian là 7 ngày, 14 ngày, 30 ngày tùy theo từng trường hợp.

Dùng thử website được coi như là một hình thức khuyến mại trong thiết kế website, thông qua dùng thử các khách hàng ít kinh nghiệm sẽ có đủ cơ sở để tin tưởng vào website.

10. Chia gói, đề nhãn website

Các website do DOTE thiết kế được chia theo dòng thành các gói và đề nhãn là i, b, o, e, p để bán cho các khách hàng thiết kế web.

Trọn bộ 5 gói website của DOTE lần lượt là Gói Cá Nhân, Gói Cơ Bản, Gói Chuyển Nghiệp, Gói Doanh Nghiệp, Gói Bạch Kim.

11. Dịch vụ hỗ trợ

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ để khi khách hàng mua website có thể đặt thêm các dịch vụ như tên miền, lưu trữ, SSL, ... các dịch vụ hỗ trợ được cung cấp đảm bảo phù hợp với gói website mà khách hàng mua.

Thiết kế website gắn liền với cung cấp dịch vụ hỗ trợ để tiết kiệm chi phí cho khách hàng như thời gian, giao dịch, quản lý.


Giao Diện


1. Giao diện người dùng (UI)

Giao diện người dùng liên quan đến thiết kế trực quan, kiến trúc thông tin, tương tác người dùng.

Giao diện người dùng để dành cho người sử dụng nó bao gồm các nút, các trường văn bản, các hộp kiểm, các nút bấm radio, hộp danh sách thả xuống, trường tìm kiếm, …

Một cách nâng cao UI là hàng hóa, dịch vụ trên website dành cho người sử dụng, nó được thiết kế căn giữa người dùng.

2. Trải nghiệm người dùng (UX)

Trải nghiệm mà người sử dụng thu được sau khi xem hoặc tương tác với website được gọi là trải nghiệm người dùng.

Nó có thể phụ thuộc vào hiểu biết của người sử dụng website, vào cách mà website hoạt động điều này dẫn đến mỗi người sử dụng sẽ có những trải nghiệm khác nhau đối với website, và trải nghiệm này cũng có thể thay đổi sau mỗi lần sử dụng website.

Thiết kế UX nhằm phù hợp với nhiều người sử dụng nhất có thể thông qua chú ý đến bố cục, màu sắc, chuỗi sự kiện tương lai, ...

3. Giao diện đồ họa người dùng (GUI)

Giao diện đồ họa người dùng là thiết kế tương tác người - máy, thiết kế được thực hiện dựa trên bộ nguyên lý DOET (Design Of Every Thigns - thiết kế cho những thứ được dùng hằng ngày) thông qua các thiết kế đơn giản nhất như thiết kế icon.

GUI được tối ưu để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

4. Trang chủ

Một trang chủ đơn giản nên là bảng các nội dung, bảng này cũng nên đơn giản và dễ sử dụng, sử dụng các đoạn ngắn, các từ dễ hiểu và có ý nghĩa trên trang chủ để thu hút người đọc.

Nội dung trang chủ cần hiển nhiên là có giá trị, rõ ràng, sạch sẽ. Chứa đựng các nội dung là bao quát, là trọng tâm, là thiết yếu trên website.

Trang chủ chắc chắn dễ điều hướng và khám phá các liên kết, dễ dàng nhận ra quá trình bán hàng hoặc lần vết trang bán hàng.

Trang chủ cũng cần có tốc độ tải nhanh vì đa phần mọi người sẽ truy nhập trang chủ trước.

5. Pop-up

Pop-up hay thiết kế các cửa sổ nổi để dùng cho các thông tin thêm như các thông tin thêm về sản phẩm, Email, quảng cáo, ...

Pop-up dùng để tạo ra chi tiết, để thiết kế tương tác trách nhiệm, để tạo sức lôi cuốn.

6. Giao diện ẩn

Các phần giao diện ẩn sau màn hình, thường ở các cạnh màn hình, giao diện ẩn chỉ hiện thị khi người sử dụng thực hiện tương tác.

Nó chính là các thành phần kéo ra, thụt vào bên các cạnh màn hình như tương tác xã hội, hỗ trợ online, ... nó khác với các phần nội dung mở rộng trên trang.

7. Lỗi vỡ giao diện

Hiện tượng website hiển thị không đúng theo định dạng hiển thị của thiết kế, điều này là do website không nhận định kiểu CSS, nó được khắc phục bằng cách kiểm tra tệp định kiểu của website hoặc các bộ chọn có trong tệp định kiểu để sửa đúng với trình duyệt web.

8. Mẫu liên hệ

Mẫu liên hệ để người sử dụng website liên lạc với tổ chức doanh nghiệp, trong trường hợp cần đưa ra chuẩn mực thông tin cung cấp cần thiết để được tổ chức doanh nghiệp phúc đáp hay hỗ trợ.

Mẫu liên hệ thường được đặt trên trang liên hệ hoặc trên các cửa sổ nổi, nó yêu cầu các thông tin cơ bản từ phía người sử dụng như tên, email, thông điệp, ... trước khi được gửi đi.

9. Mẫu đăng nhập hoặc đăng ký

Mẫu đăng ký thành công sẽ cho phép khách thăm trở thành thành viên, người đăng ký, hoặc khách hàng. Mẫu đăng ký có thể được thiết kế dựa trên các mẫu liên hệ cơ bản, cộng thêm mở rộng phạm vi. Mẫu đăng ký là cơ sở cho quản lý thông tin người dùng.

Mẫu đăng nhập để các thành viên đăng nhập vào khu vực quản trị, nó được dùng để yêu cầu các thông tin tài khoản và mật khẩu bắt buộc từ phía thành viên.

10. Giao diện quản trị

Thiết kế giao diện quan trị là để dành cho các quản trị viên, những người sẽ tạo ra các cập nhật, thay đổi trên website.

Giao diện quản trị nhiều khi nó còn có nghĩa là thiết kế giao diện phát triển back-end, nó bao gồm các khu vực như khu vực điều hướng, khu vực dùng để thực hiện cập nhật, thay đổi, hỗ sơ thành viên, ...

11. Giao diện desktop

Thiết kế giao diện desktop chính là thiết kế giao diện website, thiết kế để webite hiển thị trên máy tính. Nó bao gồm các thiết kế giao diện hiển thị trên máy tính.

12. Giao diện mobile

Thiết kế giao diện mobile hay thiết kế giao diện website hiển thị trên thiết bị, có thể thực hiện chú trọng vào thiết kế các icon.

Thiết kế giao diện mobile cần tạo ra vui sướng trong tương tác, giới hạn hành động để hoàn thành tác vụ, loại trừ các lộn xộn, thực hiện điều hướng hiển nhiên, tối ưu tương tác cho cỡ vừa, thiết kế các mục tiêu ngón tay, cân nhắc khu vực ngón cái.


Kiểu Thiết Kế Website

1. Website dọc

Thiết kế trang chủ có chiều dọc dài hơn chiều ngang, trang chủ sẽ cuộn dọc theo màn hình, phù hợp khi cần thiết kế theo đoạn nội dung kể chuyện.

Website dọc cũng để thích hợp với màn hình do đa phần các màn hình có hình chữ nhật ngang (desktop, laptop, máy tính bảng, điện thoại xoay ngang).

2. Website ngang

Thiết kế trang chủ có chiều ngang dài hơn chiều dọc, một bố cục ngang chạy về hai bên, đây là kiểu thiết kế khi cần một trang chủ để khách viếng thăm có thể bao quát được toàn bộ trang web ngay.

3. Front-end

Thiết kế front-end để dành cho người sử dụng, bao gồm các thiết kế layout, UI, UX, ...

Một cách tốt nhất thiết kế front-end là thiết kế trực quan web, thông qua front-end người sử dụng sẽ nhận được toàn bộ nội dung website.

Các thiết kế front-end tiêu biểu thường có được mục tiêu của người sử dụng, dễ nâng cấp.

4. Back-end

Thiết kế back-end để dành cho các thành viên quản trị, thông qua back-end để cập nhật, thay đổi nội dung website.

Chủ sở hữu website thông qua back-end để phát triển website, thực hiện các thay chọn nội dung cho website.

5. Website tích hợp

Nhằm nâng cao chất lượng, tiện lợi, cũng như sự phù hợp, bổ xung, hỗ trợ cho nhau giữa website và các giá trị khác trên mạng internet.

Thiết kế website có tích hợp các ứng dụng, các tiện ích để sử dụng, xem thêm thiết kế web tích hợp.

6. Ứng dụng website

Ứng dụng là một khối chức năng nhằm để giải quyết công việc hoặc thực hiện nhiệm vụ cụ thể trên website.

Trên các website nâng cao sẽ có các ứng dụng như gửi thư trực tuyến, thanh toán trực tuyến, kiểm tra tên miền, ...

7. Tiện ích website

Thiết kế tiện ích trên website dùng để phân tích, theo dõi hoặc hỗ trợ người dùng.

Cũng có thể sử dụng các tiện ích sẵn có để nhúng vào website như chat, messenger, ...

8. Khối dùng website

Một khối dùng là toàn bộ các trang web nằm trong cùng một thư mục, được dùng cho một mục đích cụ thể.

Các khối dùng được thiết kế một cách độc lập và gắn kết với các khối khác trên sơ đồ site, thông thường mỗi khối module của website sẽ là một khối dùng, mỗi lĩnh vực hoạt động của tổ chức doanh nghiệp cũng là một khối dùng.

9. Site

Tạo Web Site bao gồm cả việc tạo các tệp cấu hình chung, các tệp dùng chung, nền tảng thiết kế.

Trong thiết kế site sẽ dùng một số trang web cơ bản để website có thể hoạt động và vận hành local.

Thiết kế site không nhằm cho các mục đích bán hàng, thương mại. Thiết kế site để đảm bảo mọi thứ là hoạt động tốt, có thể thực hiện đầy đủ các chức năng cần thiết.


Loại Thiết Kế Website


1. Trang nội dung

Trang nội dung để cung cấp nội dung cho người đọc, để hướng người đọc vào những giá trị cụ thể.

Trang nội dung cần có nội dung tốt, có cấu trúc chuẩn, có nội dung hỗ trợ nhau, các trang nội dung sẽ làm giàu website.

Trang nội dung có thể được thiết kế cho toàn bộ website như trang giới thiệu tổ chức doanh nghiệp hoặc cho nội dung của một thư mục như trang giới thiệu hàng hóa, dịch vụ.

2. Trang Landing - Page

Trang Landing – Page được thiết kế để tạo tiếp đáp cho các phần nội dung, mỗi phần nội dung cần có một trang Landing – Page.

Trang Landing – Page có sức hấp dẫn, thu hút khiến khách viếng thăm hành động mặc dù nó có thiết kế đơn giản tập trung vào vấn đề duy nhất.

3. Website duy nhất

Thiết kế 1 website thường cho một tên miền duy nhất không bao gồm nội dung cho tên miền phụ, trong trường hợp có nội dung cho tên miền phụ cần có thỏa thuận riêng (do tên miền phụ có thể được coi là một website khác).

4. Website hệ thống

Thiết kế nhiều website cho cùng một khách hàng, mỗi website có một nội dung riêng và sử dụng một tên miền riêng. Với thiết kế hệ thống website sẽ có tác dụng là tiết kiệm chi phí, các website trong cùng hệ thống sẽ hỗ trợ nhau, làm mạnh cho nhau trên internet.

5. Website phức tạp

Thiết kế website có yêu cầu nhiều khối chức năng, hiển thị phức tạp, các website phức tạp thường có nội dung cho nhiều tên miền phụ.

Tính phức tạp phụ thuộc vào mỗi khách hàng cụ thể với các yêu cầu khác nhau về giao diện tổng thể, cấu trúc chức năng, màu sắc và các yếu tố khác.

6. Website siêu dữ liệu

Thiết kế website dùng để lưu trữ một lượng lớn dữ liệu trên mạng internet có kèm theo ứng dụng dùng để quản lý, sử lý dữ liệu.

Đây là các website thường có số lượng lớn thành viên, hoặc các website dùng để cung cấp hệ thống văn bản pháp luật của nhà nước.

7. Website sử dụng 1 lần

Thiết kế website phục vụ giá trị sử dụng duy nhất trong một khoảng thời gian ngắn, khi thời gian kết thúc thì không duy trì website trên mạng internet nữa.

Các website sử dụng một lần thường là các website khuyến mại trực tuyến, đấu giá trực tuyến, ... hết thời gian khuyến mại, đấu giá thì cũng không cần phải duy trì website nữa.

8. Website cá nhân

Thiết kế website cho khách hàng là cá nhân như những người nổi tiếng, các nghệ nhân, những người kinh doanh tự do, ...

Website cá nhân giúp khách hàng có một không gian riêng trên mạng internet để phát triển nghề nghiệp, xem thêm thiết kế web cá nhân.

9. Website tổ chức

Các website thiết kế cho tổ chức thường là các website dùng để cung cấp thông tin, dữ liệu. Các tổ chức có thể là sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, thành phố, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, ...

10. Website công ty

Thiết kế website cho khách hàng là doanh nghiệp, công ty những khách hàng sử dụng website cho mục đích kinh doanh.

Website sẽ là phương tiện để doanh nghiệp, công ty thực hiện kinh doanh, phát triển kinh doanh thông qua internet, xem thêm thiết kế web doanh nghiệp.

11. Website hội, nhóm, cộng đồng

Website được thiết kế để phục vụ mục đích của một hội, một nhóm hay một cộng đồng người. Các hội, các nhóm có thể bao gồm các tổ chức, các HTX, các doanh nghiệp.

Thông qua hội, nhóm, cộng đồng sẽ có nhiều người biết đến công ty, thương hiệu, nó là hội tụ danh sách khách hàng tiềm năng.

12. Website chính phủ

Thiết kế website cho khách hàng là chính phủ, các cơ quan thuộc chính phủ, có thể là các bộ, ngành, văn phòng.

Các website chính phủ là các website có thiết kế phức tạp, đòi hỏi mức độ chuyên sâu về hành chính công và thường có phụ trách riêng.

Hoàn thành website chính phủ sẽ là mốc son để nâng cao uy tín cho nhà thiết kế web, là cơ sở để các khách hàng khác tín nhiệm.

13. Website tổ chức phi lợi nhuận

Thiết kế website cho các tổ chức phi lợi nhuận hay tổ chức bất vụ lợi (tiếng Anh: Nonprofit organization - viết tắt NPO) – một tổ chức phi lợi nhuận có thể là một tổ chức phi chính phủ nhưng tổ chức phi chính phủ có ý nghĩa rộng lớn hơn, có thể là tổ chức toàn cầu nhưng hoạt động độc lập và không thuộc bộ mày hành chính nhà nước.

Xem thêm thiết kế web tổ chức phi lợi nhuận.

14. Website cho khối khách hàng

Thiết kế nhiều website khác nhau cho một nhóm khách hàng có cùng lợi ích chung, mỗi khách hàng một website.

Khối khách hàng có thể là những khách hàng trong cùng một hiệp hội, một tổng công ty, một địa chỉ kinh doanh, một dự án hỗ trợ.


Hình Thức Thiết Kế Website


1. Thiết kế độc lập

Thiết kế web chỉ duy nhất một mình công ty thiết kế web DOTE đảm nhiệm thực hiện, tất cả các website do DOTE cung cấp theo các cấp gói website là thuộc về thiết kế website độc lập.

Thiết kế độc lập tạo giá trị riêng cho DOTE, khẳng định vị trí của DOTE trên thị trường thiết kế website.

2. Thiết kế tổ hợp

Thiết kế website trong đó có nhiều nhà thiết kế web cùng tham gia thiết kế, nó thường của một dự án website lớn.

Thiết kế tổ hợp đem lại trao đổi, tận dụng ưu thế giữa các nhà thiết kế web, các nhà thiết kế web giống như các nhân viên trong cùng một công ty cùng nhau hoàn thành dự án website.

3. Thiết kế mới

Thiết kế 1 website mới hoàn toàn từ thông tin, dữ liệu chưa phải là website hay trang web, đây là hình thức thiết kế thường dành cho các tổ chức doanh nghiệp mới, các khách hàng chưa có website.

Website mới sẽ cần một tên miền, một web hosting để chạy World Wide trên internet, và đây là hình thức thiết kế quan trọng nhất đối với công ty thiết kế web DOTE.

4. Thiết kế đa tiếng

Thiết kế website sử dụng ít nhất hai phiên bản website dành cho hai thứ tiếng khác nhau, chúng có cùng mã nhưng nội dung được viết bằng tiếng tương ứng và có địa chỉ URL riêng.

Ví dụ nếu website sử dụng hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh, có thể sử dụng tên miền tencongty.vn cho phiên bản tiếng Việt và tencongty.uk cho phiên bản tiếng Anh, cũng có thể sử dụng tencongty.vn cho phiên bản tiếng Việt và để toàn bộ các trang phiên bản tiếng Anh tương ứng trong thư mục phụ dưới dạng tencongty.vn/en/ hoặc tên miền phụ dưới dạng en.tencongty.vn.

5. Thiết kế theo thông tin, dữ liệu

Dựa trên những thông tin, dữ liệu khách hàng cung cấp dưới dạng ký hiệu, chữ số, văn bản, hình ảnh, Audio & Video, ... công ty sẽ thiết kế website cho khách hàng.

Thiết kế thông tin sẽ chuyển thông tin dưới dạng những văn bản, hình ảnh rời rạc thành những trang web có cấu trúc phân cấp, trật tự nằm trong một tên miền hoặc tên miền phụ.

6. Thiết kế theo mẫu

Sử dụng giao diện, template sẵn có để làm mẫu tạo website cho khách hàng theo nội dung mới khách hàng cung cấp.

Mẫu thiết kế có thể được lấy từ kho giao diện website hoặc do khách hàng chọn lựa, mẫu chuẩn sẽ quyết định website tạo thành.

7. Thiết kế theo chữ

Thiết kế website sử dụng hình dáng các chữ cái hoa như I, O, T, ... để làm khung thiết kế, khi thiết kế theo chữ cần chi tiết để tạo chất lượng nội dung website.

Thiết kế theo chữ là một kiểu thiết kế phổ biến, nó khác với các kiểu thiết kế đặc biệt khó hình dung.

8. Thiết kế mô phỏng

Thiết kế website tiến hành dựa trên mô phỏng các giá trị thiết kế sẵn có của tự nhiên như quả táo, giọt nước, hình tròn, ... để tạo website, giao diện website.

Thiết kế mô phỏng không phải là mới, nó phụ thuộc vào khả năng sáng tạo những giá trị sẵn có thành thiết kế thân thiện người dùng.

9. Thiết kế biến đổi

Biến đổi các thiết kế trên facebook, blog, web 2.0, ... thành website chuyên nghiệp sử dụng tên miền riêng, quá trình biến đổi có bổ xung thêm những nội dung mới, cần thiết.

Thiết kế biến đổi là một dạng để khách hàng tiến hóa sử dụng, biến đổi sẽ đóng góp vào nâng cao chất lượng hoạt động của khách hàng.

10. Thiết kế chuyển đổi

Thiết kế website chuyển đổi bằng cách chuyển đổi thiết kế của website có cùng ngành nghề với ngành nghề của khách hàng, chuyển đổi là khác sao chép, một chuyển đổi ngang bằng tạo chọn lựa thay thế phù hợp với khách hàng. Một chuyển đổi tốt hơn sẽ tạo giá trị tăng thêm cho thiết kế và nội dung của khách hàng.

11. Thiết kế bằng CMS

CMS là hệ quản trị nội dung cho phép xây dựng website mạnh mẽ, không cần phải lo lắng về các vấn đề coding, các khía cạnh kỹ thuật của nó. Có ba lựa chọn chính được nhiều người sử dụng nhất hiện nay là WordPress, Joomla và Drupal.

Các ưu điểm khi sử dụng CMS:

Rẻ hơn – Hầu hết các CMS đều là miễn phí sử dụng (mã nguồn mở).
Nhanh hơn – Có thể xây dựng một trang web “nhanh chóng” trong vòng 30 phút.
Dễ dàng hơn – Không cần nhiều kỹ năng lập trình, html hoặc css. Bạn không cần bất cứ điều gì cả.

12. Thiết kế làm mẫu

Website được thiết kế dùng để làm mẫu không bán hoặc cần có các thiết kế tiếp để phù hợp với sử dụng của khách hàng.

Thiết kế làm mẫu để tạo các giao diện cho kho giao diện website.

13. Thiết kế xuất bản

Thiết kế xuất bản sẽ xuất bản website hoàn thiện lên mạng internet cho mọi người sử dụng.

Tất cả các website chúng tôi thiết kế cho khách hàng là thiết kế xuất bản.

14. Thiết kế chia sẻ

Thiết kế dùng để chia sẻ trên mạng internet cho mục đích dùng chung.

Các thiết kế chia sẻ là các thiết kế đơn giản hoặc các thủ thuật như đồ họa đơn giản, mã đơn giản.

15. Thiết kế cộng đồng

Thiết kế của cộng đồng các nhà thiết kế cho mục đích phi lợi nhuận, có các kiểu cộng đồng như cộng đồng Wordpress, cộng đồng Joomla, ...

16. Thiết kế chuyển giao

Thiết kế website có chuyển giao một phần hiểu biết thiết kế cho khách hàng, điều này sẽ giúp khách hàng khai thác và sử dụng website hiệu quả nhất.

Thiết kế chuyển giao còn là cơ sở để sinh ra các nhà thiết kế web tương lại hoặc các nhà bán hàng thiết kế website tương lại.

17. Thiết kế cùng

Thiết kế website trong đó có một phần nhỏ của thiết kế do khách hàng đảm nhiệm, đây có thể là những giá trị thuộc về cá nhân khách hàng và khách hàng muốn tự thiết kế.

Thiết kế cùng tạo ra website có trải nghiệm người dùng tốt nhất khi có được thiết kế đang được mọi người ưa thích.

18. Thiết kế vắng mặt

Thiết kế website không có trao đổi trực tiếp giữa nhà thiết kế web và người sẽ sở hữu hoặc đại diện sở hữu website, chỉ có trao đổi giữa nhà thiết kế và người đại diện mua hàng.

Thiết kế vắng mặt thường được thực hiện dựa trên mẫu website sẵn có, với nội dung khách hàng cung cấp đầy đủ, rõ ràng.

19. Thiết kế từ xa

Thiết kế website mà toàn bộ quá trình thiết kế diễn ra không có gặp mặt trực tiếp giữa nhà thiết kế web và khách hàng, quá trình thiết kế được thực hiện hoàn toàn thông qua các phương tiện giao tiếp từ xa.

Thiết kế từ xa giống với hoạt động của website bán hàng trực tuyến, người mua chọn hàng hóa, thành toán người bán sẽ dựa trên các thông tin người mua cung cấp để giao hàng.

20. Thiết kế lại

Thiết kế lại website được thực hiện bằng cách thiết kế lại cấu trúc site, thiết kế lại bố cục, viết lại nội dung, bổ xung thêm chức năng, ...

Dựa trên website sẵn có, tiến hành thiết kế lại để có một mức hiệu quả tốt hơn, cụ thể xem thêm thiết kế lại web.

21. Cập nhật website, cập nhật trang

Cập nhật trang web để nội dung trang web phù hợp với tình hình mới, cập nhật website bằng cách bổ xung những giá trị tươi mới cho website.

Công việc cập nhật được thực hiện thông qua công cụ quản trị website, cụ thể xem thêm mục quản trị website.

22. Cải tiến website

Thiết kế tối ưu các phần nhỏ chức năng hay thể hiện của website, bao gồm cả cải tiến nội dung.

Cải tiến website là một hoạt động thiết kế định kỳ, liên tục nhằm làm cho website phù hợp hơn, tốt hơn với người sử dụng, nó cũng có thể được kết hợp với các tối ưu khác như tối ưu SEO để nâng cao hiệu quả của website.

23. Mở rộng website

Khi tổ chức doanh nghiệp có thêm ngành nghề hoặc lĩnh vực, có thể sử dụng thiết kế mở rộng website để giải quyết.

Mở rộng website được thực hiện bằng cách thêm thư mục hoặc tên miền phụ cho website, số lượng thư mục hoặc tên miền phụ là phù hợp với số lượng ngành nghề hoặc lĩnh vực có thêm.

24. Thay thế website

Thiết kế một website khác thay cho website hiện tại (thế chỗ cho website hiện tại), website mới có cùng cấp với website hiện tại nhưng có giao diện hoàn toàn khác.

Thiết kế thay thế website phù hợp khi tổ chức doanh nghiệp thay đổi ngách thị trường trọng tâm, cần một chiến lược mới tập trung vào nhóm khách hàng khác.

25. Nâng cấp website

Nâng cấp website được thực hiện theo các cấp gói website, ví dụ như nâng cấp từ gói Chuyên nghiệp lên gói Doanh nghiệp.

Cũng có những cách thực hiện khác cho nâng cấp website, nhưng nói chung đều làm cho website hiệu quả hơn, tốt hơn. Xem thêm nâng cấp website.


Hoàn Thiện và Dịch Vụ Sau Thiết Kế


1. Chạy thử website

Đưa website lên máy chủ web để chạy thử và kiểm tra khả năng hoạt động bình thường của website, kiểm tra hiển thị và thực hiện các chức năng.

Chạy thử website ở local và trên mạng internet để kiểm soát các ngoại lệ, các lỗi, công đoạn chạy thử sẽ hoàn thiện tĩnh quá trình thiết kế website.

2. Kiểm định website

Kiểm tra khả năng hiển thị và thực hiện các chức năng ổn định của website sau thiết kế trên các trình duyệt và các màn hình thiết bị.

Việc kiểm định được thực hiện thông qua bộ phận chuyên trách kiểm định website, bộ phận kiểm định website và bộ phận thiết kế website là hoàn toàn độc lập, tách rời nhau.

3. Hiệu chỉnh website

Điều chỉnh những sai khác nhỏ cho website khi chạy trên máy chủ trên mạng internet và với khách hàng đảm bảo website là phù hợp nhất để sử dụng.

Hiệu chỉnh có thể là các vấn đề về ngữ nghĩa, thẩm mỹ, điều chỉnh thêm, bớt nội dung cho phù hợp. Hiệu chỉnh để tối ưu nội dung và kích cỡ trang.

4. Kiểm chuẩn website

Xác định mức độ, khả năng đáp ứng các chuẩn như W3C, Mobile của website bằng công cụ W3C validator, công cụ kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động.

Cũng kiểm tra khả năng xếp hạng SEO cho website bằng thứ hạng các từ khóa mục tiêu của website trong các kết quả tìm kiếm tự nhiên của các công cụ tìm kiếm.

5. Bảo hành website

Bảo hành website được thực hiện theo chính sách bảo hành, áp dụng cho tất cả các website theo thời gian trọn vòng đời phiên bản .NET Framework.

Chi tiết cụ thể xem thêm bảo hành website, về cơ bản bảo hành cam kết khắc phục các lỗi ứng dụng và các lỗi kỹ thuật cho website trong thời gian bảo hành.

6. Đăng ký website với chính quyền

Thủ tục được thực hiện đối với các website có quy định giới hạn của pháp luật về chức năng và thông tin hiển thị.

Quy trình đăng ký sẽ được thực hiện theo đúng các hướng dẫn của cơ quan đại diện đăng ký website – Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương).

7. Quản trị website

Quản trị website được thực hiện thông qua công cụ quản trị website để thêm mới, cập nhật, thay đổi, sửa xóa thông tin, dữ liệu, hình ảnh, ... trên website.

Quản trị nhằm đảm bảo website luôn được cập nhật cùng với những thay đổi, tiến triển của tổ chức doanh nghiệp, xem thêm quản trị website.

8. Bảo trì website

Bảo trì website khắc phục các lỗi không phải do tự bản thân website (các lỗi thuộc về bảo hành) mà do nguyên nhân sử dụng không đúng hoặc do bên thứ ba gây ra cho người sử dụng.

Bảo trì website liên quan đến sử dụng website, vận hành website và được thực hiện theo thỏa thuận với mỗi khách hàng cụ thể.

9. Phân tích website

Chia vấn đề, giá trị cần phân tích của website thành nhiều phần nhỏ để hiểu từng phần, từng khía cạnh trong hệ thống và để có thể đánh giá tác động của từng phần, từng khía cạnh lên website và tổng thể các tác động cũng như đưa ra các dự báo cần thiết.

Có các kiểu phân tích website như phân tích khách truy nhập, phân tích khả năng SEO, phân tích chuyển đổi và bán hàng.

10. Làm rõ website

Làm rõ để xác định rõ hơn, cụ thể hơn hay gần hơn nữa với các vấn đề, các giá trị liên quan đến website để có thể hiểu một cách minh bạch.

Làm rõ để đưa ra các quyết định đúng, chính xác hay có những điều chỉnh kịp thời, phù hợp cho website.

11. Chuẩn đoán website

Chuẩn đoán website nhằm xác định lý do, nguyên nhân gây ra sai, lệch của website so với chuẩn, là cách để đánh giá các khả năng cho website.

Chuẩn đoán website cũng bao gồm phán đoán và thực hiện các biện pháp thích hợp để website đạt chuẩn. Có các kiểu chuẩn đoán như chuẩn đoán SEO, chuẩn đoán quảng cáo, …

12. Chăm sóc website

Chăm sóc website để website tiếp tục hoạt động hiệu quả và tổ chức doanh nghiệp có website tiếp tục không ngừng phát triển trên mạng internet.

Dịch vụ chăm sóc webite được chúng tôi làm thành các gói chăm sóc để phục vụ các mức nhu cầu khác nhau là Cơ bản, Chuyên nghiệp, Nâng cao.


Những Người Liên Quan và Các Giao Kết


1. Người sử dụng

Người sử dụng website là những người dùng website cho mục đích cụ thể, người sử dụng website có thể sử dụng website công khai hoặc nặc danh.

Các hoạt động web đơn giản của người sử dụng website như đọc, lướt, duyệt.

2. Người dùng

Người dùng website là người sử dụng trong website ví dụ như các thành viên đăng ký tại website là những người dùng website.

3. Khách viếng thăm

Khách viếng thăm website là những người truy nhập vào trang web thuộc một tên miền hoặc tên miền phụ. Khách viếng thăm có thể là khách mới hoặc khách trở lại.

Khách viếng thăm website có thể thăm website từ nhiều nguồn khác nhau như truy nhập trực tiếp, truy nhập qua công cụ tìm kiếm, truy nhập qua liên kết từ trang khác, truy nhập qua liên kết trên tệp văn bản hoặc liên kết trong nội dung thư điện tử.

4. Người tìm kiếm

Người tìm kiếm trên internet là những người sử dụng công cụ tìm kiếm để thực hiện truy vấn tìm kiếm.

Trong trường hợp những người tìm kiếm nhìn thấy bất cứ trang web thuộc tên miền dote.vn bao gồm tất cả các tên miền phụ thuộc tên miền trong kết quả tìm kiếm của công cụ tìm kiếm được gọi là khách tìm kiếm.

5. Người hâm mộ

Người hâm mộ website là những người thực hiện một trong những hành động xã hội trên website, các hành động của người hâm mộ như chia sẻ trang web, like trang web, ghim trang web.

Những người hâm mộ trang dote.vn bao gồm tất cả các trang web thuộc tên miền và tên miền phụ là những người hâm mộ DOTE.

6. Khách hàng

Khách hàng thiết kế web là những người mua hoặc đặt mua website của nhà thiết kế web trên thị trường.

Những người mua hoặc đặt mua website của DOTE là khách hàng của DOTE.

7. Hợp đồng

Hợp đồng thiết kế website được lập thành văn bản quy định những điều khoản và điều kiện ràng buộc giữa công ty thiết kế web DOTE và khách hàng về trách nhiệm cung cấp website và thanh toán của mỗi bên.

Hợp đồng được lập theo mẫu cho mỗi khách hàng theo từng lần mua website, xem mẫu Hợp Đồng.

8. Thỏa thuận

Thỏa thuận thiết kế website có thể được thực hiện bằng miệng hoặc bằng văn bản, nó là cơ sở để công ty và khách hàng đi đến thống nhất và ký kết hợp đồng.

Thỏa thuận mang tính pháp lý khi các bên cùng tuân thủ thực hiện, đạt được một thỏa thuận sẽ thể hiện thiện chí giữa các bên trong hợp tác.

9. Đề nghị

Đề nghị thiết kế website là đặt hàng của khách hàng tại Cửa hàng trực tuyến, thông qua đề nghị khách hàng tự ràng buộc giao kết mua website với công ty.

Đề nghị được lập theo mẫu chung cho mọi khách hàng và có sẵn tại Cửa hàng trực tuyến, xem mẫu Đề Nghị.

10. Yêu cầu

Yêu cầu thiết kế website bao gồm những đòi hỏi của khách hàng về website như giao diện, chức năng, ngôn ngữ, ... thậm chí là thời gian giao hàng nhanh.

Mỗi khách hàng sẽ có một yêu cầu riêng và công ty hoàn thành website trên cơ sở đáp ứng, thỏa mãn từng yêu cầu của khách hàng.

11. Chào cạnh tranh

Tham gia chào cạnh tranh để chọn lựa nhà thiết kế web thích hợp, chào cạnh tranh và chào hàng không có nhiều khác biệt tuy nhiên chào cạnh tranh có tổ chức hơn, nó là sự tham gia gửi báo giá và các điều kiện trong thời hạn của một số nhà thiết kế web theo lời mời của khách hàng.


Hiệu Quả Thời Gian


1. Tốc độ tải trang

Đây là yếu tố quan trọng nhất trong hiệu quả thời gian cho website, mọi trang web cần có thời gian tải dưới 30s.

Việc cải thiện tốc độ tải trang web khi thiết kế website có thể thực hiện thông qua các tối ưu đơn gian như tối ưu các ảnh, nén CSS, nén Javascript.

Các trang web dùng cho thiết bị di động cần có tốc độ tải nhanh hơn do người sử dụng thiết bị sẽ không có đủ kiên nhẫn để chờ các trang nặng nề, tải chậm.

2. Thời gian tương tác

Khoảng thời gian từ khi người dùng thực hiện lệnh trên trang web đến khi trang web đáp ứng xong lệnh, thời gian tương tác sẽ làm tăng tốc độ sử dụng website.

Ngoài phụ thuộc vào tốc độ tải trang, thời gian tương tác sẽ có quan hệ mật thiết với tốc độ sử lý của chương trình, thời gian phản hồi của máy chủ dữ liệu, tốc độ của trình duyệt web.

3. Thời gian chỉ mục

Khi website được công cụ tìm kiếm đưa vào chỉ mục để xếp hạng là thời gian website được lập chỉ mục, có thể kiểm tra bằng cách gõ địa chỉ URL của trang web trong ô tìm kiếm để xem kết quả, việc kiểm tra toàn bộ website được thực hiện bằng truy vấn “site:tên miền”.

Thiết kế website có xúc tiến chỉ mục cho website thông qua gửi sitemap cho công cụ tìm kiếm từ công cụ quản trị trang web.

4. Thời gian sử dụng

Thời gian sử dụng website bằng với thời gian khách hàng thiết kế web duy trì sử dụng website trên mạng internet, nó thường phụ thuộc vào hiệu quả của website đối với hoạt động của tổ chức doanh nghiệp khách hàng.

Khi website được nâng cấp thì thời gian sử dụng website cũng được tính lại, mọi nỗ lực của Đồng Thế là làm cho thời gian sử dụng website bằng với thời gian bảo hành.

5. Thời gian dùng

Thời gian dùng website được tính bằng tổng lượng thời gian người dùng trên website, có thể tăng thời gian dùng website bằng các biện pháp giữ chân người dùng lâu hơn trên website.

Tăng thời gian dùng của website là mục đích của thiết kế website hướng người dùng, các cách làm cho nó như cải thiện độ thu hút của thiết kế, có thanh điều hướng tinh gọn, dễ sử dụng, làm cho văn bản dễ đọc, nội dung website cung cấp nhiều thông tin có giá trị, dẫn liên kết nội bộ.

6. Thời gian trên trang

Khoảng thời gian người dùng bắt đầu mở trang web đến khi di chuyển sang một trang web khác hoặc thực hiện lệnh thoát trang web.

Thời gian trên trang web sẽ phụ thuộc vào mức độ hữu ích của nội dung trang web đối với người dùng.

7. Thời gian đọc trang

Thời gian cần thiết để người dùng đọc trang web. Giáo sư tâm lý Bill von Hippel tại Đại học New South Wales cho biết thông thường để đọc một từ cần mất 50 ms, vì vậy đây thực sự là một khoảng thời gian ấn tượng để đánh giá sự hấp dẫn của website.

8. Thời gian thiết kế

Khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành website và xuất bản website lên mạng internet chạy World Wide trong phạm vi tên miền hoặc tên miền phụ.

Đồng Thế đưa ra những giới hạn cụ thể về thời gian cần phải hoàn thành website cho từng gói website phụ thuộc vào độ khó, việc rút ngắn thời gian thiết kế sẽ phụ thuộc vào hiệu năng của công cụ phần mềm thiết kế.

9. Thời gian chạy thử và hiệu chỉnh

Sau khi thiết kế xong, tiến hành chạy thử và hiệu chỉnh website trên máy chủ qua các trình duyệt web. Chạy thử và hiệu chỉnh cũng được thực hiện với từng trang web trong quá trình thiết kế website để đảm bảo sự hoàn chỉnh của từng trang web đơn.

Quá trình hiệu chỉnh website có sự tham ra của khách hàng thông qua các đề xuất hiệu chỉnh.

10. Thời gian xuất bản

Thời điểm dữ liệu website được tải lên máy chủ web chạy World Wide trong phạm vi tên miền hoặc tên miền phụ.

Thời gian xuất bản là căn cứ để khách viếng thăm có thể truy nhập sử dụng website, đây là thời điểm nội dung website đã được công khai cho người sử dụng và có thể thực hiện các xúc tiến.

11. Thời gian chỉ dẫn

Được dùng để Đồng Thế hướng dẫn, chỉ dẫn khách hàng sử dụng, quản trị website. Thời gian chỉ dẫn thường thực hiện cùng với bàn giao website.

Các chỉ dẫn bằng điện thoại, Email được coi là các hỗ trợ.

12. Thời gian bảo hành

Tất cả các website được bảo hành trọn vòng đời phiên bản .Net framework mà website được thiết kế dựa trên kể từ ngày bàn giao hoặc kể từ ngày xuất bản.


Thị Trường và Chính Sách


1. Thị trường

Thị trường thiết kế website gắn liền với các giao dịch trực tuyến, nó gồm có hai thị trường là thị trường website và thị trường lao động thiết kế website.

Thị trường website nơi diễn ra mua bán website giữa nhà thiết kế web và khách hàng thiết kế web, thị trường lao động thiết kế website nơi diễn ra cung ứng và thuê mướn lao động giữa công ty thiết kế website và nhân lực thiết kế website.

Website trên thị trường có thể được thiết kế trực tuyến bằng các phần mềm thiết kế trực tuyến hoặc được thiết kế trên máy local sau đó dữ liệu được tải lên lưu trữ trên máy chủ web để chạy online World Wide.

2. Luật pháp

Những quy định của pháp luật Việt Nam về website và hoạt động thiết kế website, nó thường nằm trong nhưng không giới hạn những quy định của pháp luật về lĩnh vực công nghệ thông tin.

Luật pháp bao gồm những quy định về ngành nghề, thuế, điều kiện hoạt động của các website TMĐT, quản lý tên miền, giao dịch điện tử, an ninh mạng, ...

3. Đối thủ

Đối thủ thiết kế website được hiểu là các nhà thiết kế web khác trong cùng khu vực địa lý, trong các phạm vi khác nhau thì mỗi nhà thiết kế web sẽ có các đối thủ thiết kế website khác nhau.

Các đối thủ sẽ thực hiện các xúc tiến thiết kế website để tạo lên vị thế cho tổ chức doanh nghiệp thiết kế website.

Các đấu pháp thường được áp dụng để đảm bảo những người tồn tại là những nhà thiết kế web chân chính.

4. Cạnh tranh

Thị trường thiết kế website có chấp nhận quy luật cạnh tranh, nó được điều tiết bởi luật cạnh tranh và các luật pháp liên quan đến thiết kế website.

Hai nhà thiết kế web cạnh tranh với nhau theo nguyên tắc cùng thắng sẽ làm giàu truyền thống hơn là làm tổn hại lẫn nhau.

5. Tiếp thị

Tiếp thị được hiểu là các tiếp thị hoặc hoạt động tiếp thị cho website hoặc thiết kế website trên thị trường.

Các tiếp thị cho các sản phẩm khác website hoặc các hoạt động khác hoạt động thiết kế website có trên trang web được gọi là tiếp thị nói chung.

Tiếp thị có thể được thực hiện thông qua các kênh tiếp thị phổ biến trên mạng internet như Email, Messenger, mạng xã hội, ...

6. Quảng cáo

Quảng cáo được hiểu là các quảng cáo hoặc hoạt động quảng cáo cho website hoặc thiết kế web trên thị trường.

Các quảng cáo cho các sản phẩm khác website hoặc các hoạt động khác hoạt động thiết kế web có trên trang web được gọi là quảng cáo nói chung.

Quảng cáo có thể được thực hiện thông qua các phương hiện quảng cáo phổ biến trên mạng internet như Adwords, Facebook Ads, quảng cáo treo banner, ... ngoài ra còn có thể thực hiện các hình thức quảng cáo khác như quảng cáo trên tivi, quảng cáo trên trang vàng.

7. Nhà cung cấp dịch vụ thay thế

Nhà cung cấp dịch vụ thay thế là các nhà cung cấp các sản phẩm có thể thay thế website ví dụ như dịch vụ in catalogue.

8. Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ

Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ là các nhà cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho website để website có thể hoạt động và hoạt động hiệu quả trên mạng internet như dịch vụ tên miền, dịch vụ lưu trữ, dịch vụ SSL, ...

Các dịch vụ hỗ trợ cũng bao gồm cả dịch vụ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, dịch vụ tiếp thị trực tuyến, dịch vụ quảng cáo trực tuyến.

Các thành phần, tiện ích được tích hợp hoặc nhúng trên website được coi là các bộ phận tạo thành website không coi là các bộ phận hỗ trợ.

9. Thị phần

Thị phần thiết kế web là tỷ lệ % doanh thu thiết kế web của một nhà thiết kế web trên tổng doanh thu thị trường cho thiết kế web.

Doanh thu thiết kế web là doanh thu có được từ hoạt động mua bán thiết kế web trên toàn thị trường.

10. Tỷ lệ website

Được hiểu là tỷ lệ các công ty có website chạy trên web tại Việt Nam trên tổng số các công ty tại Việt Nam.

Tỷ lệ website được tính theo chu kỳ hàng năm để xác định mức độ phổ biến website cho các công ty trên toàn thị trường.

Hàng năm sẽ có các công ty mới ra đời cũng như sẽ có các công ty đóng cửa, một tỷ lệ website tăng không đồng nghĩa với tổng số lượng website đang chạy trên web tăng nhưng nó phản ánh mức độ phổ biến website cho các công ty là tăng lên.


Các Website và Trang Thể Hiện


1. Cổng thông tin điện tử (Web Portal)

Cổng thông tin điện tử là điểm tập trung duy nhất trên internet mà từ đó người sử dụng có thể dễ dàng truy xuất các trang web và các dịch vụ thông tin khác.

Có các loại cổng thông tin điện tử như cổng thông tin điện tử công cộng, cổng thông tin điện tử doanh nghiệp, cổng giao dịch điện tử, cổng thông tin điện tử chuyên biệt. Xem thêm cổng thông tin điện tử.

2. Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử là trang thông tin hoặc một tập hợp trang thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho việc cung cấp, trao đổi thông tin.

Trang thông tin điện tử còn được gọi là website, trên góc độ của nhà thiết kế web cách hiểu và định nghĩa website sẽ được cụ thể hơn, xem thêm website hay trang web.

3. Trang thương mại điện tử

Trang thương mại điện tử là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ.

Có các loại trang thương mại điện tử như trang TMĐT bán hàng, trang tổ chức khuyến mại, trang đấu giá trực tuyến, sàn giao dịch TMĐT. Xem thêm thiết kế website thương mại điện tử.

4. Trang đang xây dựng

Trang web đang xây dựng là trang web chưa hoàn thiện, trang đã có địa chỉ URL nhưng chưa có nội dung thông tin, dữ liệu hoặc nội dung, chức năng chưa hoàn chỉnh và sẽ không sẵn sàng cho việc lập chỉ mục.

Các trang web đang xây dựng thường có nội dung là đang xây dựng thông báo cho khách viếng thăm biết, và sử dụng thẻ meta noindex trong phần <head> thuộc trang.

5. Thể loại trang

Thiết kế website tạo các trang web có phần mở rộng hay đuôi kết thúc là .aspx, .html. Các trang web có phần mở rộng .aspx là các trang web trình chủ, các trang web có phần mở rộng .html là các trang web trình khách.

Thể loại trang web liên quan đến thiết kế website tĩnh và động, thiết kế website tĩnh tạo ra các trang html, thiết kế website động tạo ra các trang aspx.

6. Phiên bản website

Phiên bản website được lấy theo phiên bản .Net framework mà website được thiết kế dựa trên. Ví dụ nếu sử dụng .Net Framework 4.0 để thiết kế website thì phiên bản website là 4.0.

7. Phiên bản trang

Các trang web có cùng giá trị nội dung được thiết kế theo các điểm thời gian khác nhau sử dụng các URL khác nhau là các phiên bản trang web, việc tối ưu được thực hiện bằng cách sử dụng rel=canonical.

Cũng có phiên bản trang web dùng cho desktop và phiên bản trang web dùng cho thiết bị, phiên bản trang web có www và không có www, phiên bản trang web https và phiên bản trang web http.

8. Phiên bản trang có www và không www

Trang web được sử dụng có WWW hoặc không có WWW, mỗi phiên bản là một trang web riêng biệt mặc dù chúng có cùng một nội dung.

Trong quá trình sử dụng có thể sử dụng tùy chọn phiên bản trang web ưa thích hơn, mục đích là dùng để hợp trang.

9. Trang https và trang http

Trang web chạy trên mạng có thể sử dụng giao thức http hoặc https, được gọi là giao thức truyền tải siêu văn bản hoặc giao thức truyền tải siêu văn bản bảo mật.

Các trang web sử dụng giao thức https là dùng để bảo mật dữ liệu truyền đi trên mạng, và điều này có thể thực hiện được bằng cách cài đặt chứng chỉ số cho trang web.

10. Viết lại URL

Để thuận tiện cho tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và tiếp thị, thiết kế website thực hiện Rewrite URL cho một số trang web hoặc toàn bộ website.

Các địa chỉ URL đã được viết lại được gọi là các URL tùy chỉnh.

11. Trang sử dụng

Các trang có thể được thiết kế cùng với thiết kế website là blog, web 2.0, mạng xã hội như Facebook, Twitter, Linkedin, ...

Đây là các trang được sử dụng để hỗ trợ, bổ xung thêm cho website được thiết kế.

TOP