Thiết Kế Phẳng


Thiết kế phẳng Bằng cách đặt tất cả mọi thứ một cách có trật tự trên mặt phẳng để thu được giá trị của một thiết kế phẳng.

- Ví dụ: Những thứ cần thiết cho một công việc.

Các kiểu thiết kế khác
  1. Thiết kế cuộn
  2. Đồ họa website
  3. Thiết kế Landing Page
  4. Thiết kế thẻ
  5. Thiết kế trồi
  6. Thiết kế trượt
  7. Tương tác vi mô
  8. Thiết kế Typography