Chuỗi 7W   What ? Cái gì

Không có gì đặc biệt nếu phải cùng nhau thảo luận chúng ta sẽ đưa những gì lên trang web, có thể nói những nội dung như doanh nghiệp, sản phẩm, nhân viên, khách hàng và đối tác là những giá trị đầu tiên cần được nhắc tới. Chúng sẽ là sự kế thừa những giá trị vốn có của doanh nghiệp được gia tăng thể hiện, minh họa, hiển thị một lần nữa trên mạng internet.

Những nội dung cốt lõi, những bức ảnh đẹp, tiêu biểu, đại diện doanh nghiệp cần được giới thiệu tới khách hàng, những vấn đề cân nhắc bỏ qua như tiếp xúc thực tế, thông tin mật, quảng cáo cho người khác … đồng thời cần đảm bảo tính hợp pháp, trung thực, bao gói, thực hiện và không gây nhầm lẫn của what ... Chi tiết

Tương Tác Vi Mô


micro action

Đây là kiểu thiết kế website nhằm tạo ra các bước hành động cho khách trên trang web, bảo đảm ...

Chi tiết
 

Đồ Họa Website


webgraphics

Khối đồ họa không còn đơn giản chỉ là giá trị của một ảnh tĩnh, nó là một trải nghiệm thực sự ...

Chi tiết
 

Thiết Kế Trồi


material design

Thiết kế trồi hay Material Design được thực hiện dựa trên 3 yếu tố: Không gian, Thành phần, ...

Chi tiết

Dịch Vụ Lưu Trữ


- Gói 730 MB
- Gói 1500 MB
- Gói 2500 MB
- Gói 3500 MB
- Gói 5000 MB

Chi tiết
 

Kiểm Tra Tên Miền
 

SEO


Để giúp trang web của bạn có thứ hạng cao trong các kết quả tìm kiếm, nó có 2 hình thức:

- On-page
- Off-page

Xem thêm
 

Chứng Chỉ Số


SSL đảm bảo tất cả các dữ liệu truyền giữa các máy chủ Web và các trình duyệt ở chế độ riêng tư.

Chi tiết

Tiếp Thị Internet


Tiếp thị internet

Trang web thiết kế xong cần được tiếp thị đến khách hàng, điều này sẽ giúp khách hàng biết đến sản phẩm và có quan hệ với sản phẩm. Khách hàng chỉ quan tâm đến các sản phẩm có quan hệ thân cận đến họ, nó giúp khách hàng được thỏa mãn, phục vụ và đảm bảo.

Xem thêm
 

Quảng Cáo Online


Quảng cáo online là việc sử dụng các phương tiện internet để thực hiện, quảng cáo chỉ hiển thị cho người nhận theo nội dung mong muốn liên quan.

Xem thêm

Quảng cáo online
facebook  linkedin  google plus  twitter