Dịch vụ   Thiết Kế Website

Đây là dịch vụ chính của công ty Đồng Thế, được công ty cung cấp cùng với các dịch vụ tên miền, lưu trữ, Email, quảng cáo Adwords và SSL. Thiết kế website nhằm mục đích để kết nối các doanh nghiệp và sản phẩm trên môi trường nội dung số, nhưng lợi ích xa hơn nữa của nó là nhằm để bán hàng. Khi khách hàng thiết kế website, các yếu tố mà khách cần phải quan tâm đó là:

Chi tiết

Tương Tác Vi Mô


micro action

Đây là kiểu thiết kế website nhằm tạo ra các bước hành động cho khách trên trang web, bảo đảm ...

Chi tiết
 

Đồ Họa Website


webgraphics

Khối đồ họa không còn đơn giản chỉ là giá trị của một ảnh tĩnh, nó là một trải nghiệm thực sự ...

Chi tiết
 

Thiết Kế Trồi


material design

Thiết kế trồi hay Material Design được thực hiện dựa trên 3 yếu tố: Không gian, Thành phần, ...

Chi tiết

Dịch Vụ Lưu Trữ


- Gói 730 MB
- Gói 1500 MB
- Gói 2500 MB
- Gói 3500 MB
- Gói 5000 MB

Chi tiết
 

Kiểm Tra Tên Miền
 

SEO


Để giúp trang web của bạn có thứ hạng cao trong các kết quả tìm kiếm, nó có 2 hình thức:

- On-page
- Off-page

Xem thêm
 

Chứng Chỉ Số


SSL đảm bảo tất cả các dữ liệu truyền giữa các máy chủ Web và các trình duyệt ở chế độ riêng tư.

Chi tiết

Tiếp Thị Internet


Tiếp thị internet

Trang web thiết kế xong cần được tiếp thị đến khách hàng, điều này sẽ giúp khách hàng biết đến sản phẩm và có quan hệ với sản phẩm. Khách hàng chỉ quan tâm đến các sản phẩm có quan hệ thân cận đến họ, nó giúp khách hàng được thỏa mãn, phục vụ và đảm bảo.

Xem thêm
 

Quảng Cáo Online


Quảng cáo online là việc sử dụng các phương tiện internet để thực hiện, quảng cáo chỉ hiển thị cho người nhận theo nội dung mong muốn liên quan.

Xem thêm

Quảng cáo online