Cookie & Công nghệ Tương tự

Cập nhật mới nhất ngày 23 tháng 06 năm 2020
Hầu hết các trang web của DOTE sử dụng "cookie", đây là các tệp văn bản nhỏ được máy chủ web đặt trên ổ đĩa cứng của bạn. Cookie chứa văn bản có thể đọc được bằng máy chủ web trong miền mà cấp cookie cho bạn. Văn bản đó thường bao gồm chuỗi số và chữ cái nhận diện riêng máy tính của bạn, nhưng cũng có thể chứa thông tin khác.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để:

• Lưu trữ Sở thích và Thiết lập của bạn. Nếu bạn nhập thành phố hoặc mã bưu điện của mình khi đăng ký trên trang web của DOTE, chúng tôi có thể lưu thành phố hoặc mã bưu điện đó trong cookie để bạn sẽ nhìn thấy thông tin địa phương liên quan khi trở lại Trang web. Điều này có thể tiết kiệm thời gian cho bạn bằng cách loại nhu cầu nhập nhiều lần cùng một thông tin mỗi khi bạn truy cập Trang web.

• Đăng nhập và Xác thực. Khi bạn đăng nhập vào một trang web hoặc dịch vụ bằng cách sử dụng tài khoản DOTE của mình, chúng tôi sẽ lưu trữ số ID riêng của bạn và thời gian bạn đã đăng nhập, trong cookie đã mật mã hóa trên ổ đĩa cứng của bạn. Cookie này cho phép bạn di chuyển từ trang này sang trang khác trên Trang web mà không phải đăng nhập lại lần nữa trên mỗi trang. Khi bạn đăng xuất, các cookie này được xóa khỏi máy tính của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng Cookie để cải thiện trải nghiệm đăng nhập. Ví dụ như địa chỉ email của bạn có thể được lưu trữ trong một cookie, cookie này sẽ vẫn còn trên máy tính của bạn sau khi bạn đăng xuất. Cookie này cho phép nhập sẵn địa chỉ email của bạn, để bạn sẽ chỉ cần gõ mật khẩu vào lần tiếp theo bạn đăng nhập. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng cookie để lưu các món hàng vào Giỏ Hàng của bạn giữa các lần truy cập. Nếu bạn đang sử dụng máy tính công cộng hoặc không muốn lưu thông tin này, bạn có thể chọn nút chọn thích hợp trên trang đăng nhập và cookie này sẽ không được sử dụng.

• Phân tích Trang web. Chúng tôi có thể sử dụng cookie để tính số lượt khách truy cập tuyệt đối đến trang web hoặc dịch vụ hoặc để xây dựng số liệu thống kê tổng hợp về các hoạt động của Trang web và dịch vụ của chúng tôi. Các phân tích này giúp chúng tôi vận hành và cải thiện hiệu suất của các trang và dịch vụ này.

Ngoài các cookie DOTE có thể thiết lập khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi, các bên thứ ba cũng có thể thiết lập một số cookie nhất định trên ổ cứng của bạn khi bạn truy cập các trang web của DOTE. Trong một số trường hợp, đó là vì chúng tôi đã thuê bên thứ ba thay mặt chúng tôi cung cấp những dịch vụ nhất định như phân tích trang web. Trong các trường hợp khác, đó là vì các trang web của chúng tôi chứa nội dung hoặc quảng cáo từ các bên thứ ba như video, nội dung tin tức ... Vì trình duyệt của bạn kết nối với máy chủ web của các bên thứ ba đó để lấy nội dung, các bên thứ ba đó có thể thiết lập hoặc đọc những cookie của chính họ trên ổ đĩa cứng của bạn.

Cách Kiểm soát Cookie

• Kiểm soát Trình duyệt để Chặn Cookie. Hầu hết các trình duyệt web của bạn tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn thường có thể sửa đổi các thiết lập trình duyệt của mình để chặn cookie.

Ví dụ như trong Microsoft Edge, bạn có thể chặn cookie bằng cách thực hiện các bước sau:

1. Trong Microsoft Edge, hãy đi tới Thêm > Cài đặt.
2. Chọn Xem cài đặt nâng cao.
3. Trong Quyền riêng tư và dịch vụ > Cookie, chọn tùy chọn phù hợp với bạn:
+ Chặn tất cả các cookie không cho phép bất kỳ trang web nào lưu cookie vào máy tính của bạn.
+ Chỉ chặn các cookie bên thứ ba cho phép cookie từ trang web mà bạn đang truy cập nhưng chặn cookie từ các dịch vụ web bên ngoài, chẳng hạn như các quảng cáo được nhúng trên các trang web mà bạn truy cập.

Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn chặn cookie, bạn sẽ không thể thêm hạng mục nào vào giỏ hàng của bạn, tiến hành kiểm xuất hoặc đăng nhập hoặc sử dụng các tính năng tương tác khác của trang web và các dịch vụ của DOTE phụ thuộc vào cookie.

• Kiểm soát Trình duyệt để Xóa Cookie. Nếu bạn chấp nhận cookie, bạn có thể xóa chúng sau này.

Ví dụ như trong Microsoft Edge, bạn có thể xóa cookie bằng cách thực hiện các bước sau:

1. Trong Microsoft Edge, hãy đi tới Thêm > Cài đặt.
2. Trong Xóa dữ liệu duyệt web, chọn Chọn nội dung để xóa.
3. Đánh dấu hộp kiểm kế bên mỗi loại dữ liệu mà bạn muốn xóa rồi chọn Xóa.
4. Nếu bạn muốn, hãy chuyển cài đặt Luôn xóa dữ liệu này khi tôi đóng trình duyệt thành Bật.

Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn xóa các cookie này, bất kỳ thiết lập và sở thích nào do các cookie đó kiểm soát, bao gồm các sở thích quảng cáo sẽ bị xóa và có thể cần được tạo lại.

• Kiểm soát Trình duyệt để “Không Theo Dõi”. Các trình duyệt tích hợp các tính năng “Không Theo Dõi”. Hầu hết các tính năng này, khi được bật, sẽ gửi tín hiệu hoặc sở thích đến các trang web bạn truy cập cho biết bạn không muốn bị theo dõi. Những trang web này có thể tiếp tục tham gia vào các hoạt động mà bạn có thể xem là theo dõi mặc dù bạn đã nêu rõ sở thích này, tùy thuộc vào các thực hành quyền riêng tư của Trang web.

Ví dụ như trong Microsoft Edge, bạn có thể gửi yêu cầu không theo dõi bằng cách thực hiện các bước sau:

1. Trong Microsoft Edge, hãy đi tới Thêm > Cài đặt.
2. Chọn Xem cài đặt nâng cao.
3. Tìm Gửi yêu cầu Không Theo dõi và chuyển nút gạt thành Bật.

Việc sử dụng Web Beacon của Chúng tôi

Các trang web của DOTE có thể chứa các hình ảnh điện tử được biết đến như các web beacon – đôi khi được gọi là ảnh gif điểm đơn – ảnh này có thể được sử dụng để giúp cung cấp cookie trên Trang web của chúng tôi, cho phép chúng tôi đếm số người dùng đã truy cập những trang web và cung cấp các dịch vụ đồng thương hiệu. Chúng tôi có thể cung cấp các web beacon trong các thư điện tử hoặc các bản tin khuyến mãi của chúng tôi để xác định xem các thông báo này đã được mở ra và làm theo hay chưa.

Chúng tôi cũng có thể làm việc với các công ty khác quảng cáo trên trang web của DOTE để đặt các web beacon trên các trang web của họ hoặc trong các quảng cáo của họ nhằm cho phép chúng tôi phát triển số liệu thống kê về tần suất của một cú bấm chuột vào quảng cáo trên trang web của DOTE dẫn đến hoạt động mua hoặc hành vi khác trên trang web của nhà quảng cáo.

Cuối cùng, các trang web của DOTE có thể chứa các web beacon từ các bên thứ ba để giúp chúng tôi tập hợp các số liệu thống kê đã tổng hợp liên quan đến tính hiệu quả của các chiến dịch khuyến mãi của chúng tôi hoặc các hoạt động của trang web khác. Những web beacon này có thể cho phép các bên thứ ba thiết lập hoặc đọc cookie trên máy tính của bạn. Chúng tôi cấm các bên thứ ba sử dụng các web beacon trên Trang web của chúng tôi để thu thập hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn.

Các Công nghệ Tương tự Khác

Ngoài cookie và web beacon tiêu chuẩn, các trang web có thể sử dụng các công nghệ khác để lưu trữ và đọc các tệp dữ liệu trên máy tính của bạn. Điều này có thể được thực hiện để duy trì các sở thích của bạn hoặc cải thiện tốc độ và hiệu năng bằng cách lưu trữ cục bộ các tệp nhất định. Tuy nhiên, giống như cookie tiêu chuẩn, cũng có thể sử dụng các công nghệ này để lưu trữ mã định danh riêng cho máy tính của bạn, sau đó mã định danh này có thể được dùng để theo dõi hành vi.

Thay đổi đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể cập nhật tuyên bố về quyền riêng tư này. Khi cập nhật, chúng tôi cũng sẽ sửa đổi ngày “cập nhật gần nhất” ở phần trên cùng của tuyên bố về quyền riêng tư. Đối với các thay đổi quan trọng trong tuyên bố về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đưa một thông báo nổi bật lên trang chủ của Trang web của chúng tôi hoặc bằng cách gửi thông báo trực tiếp cho bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại tuyên bố về quyền riêng tư này để biết cách chúng tôi đang giúp bảo vệ những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập được.

Thông tin Liên hệ

DOTE hoan nghênh những nhận xét của bạn về tuyên bố về quyền riêng tư này. Nếu bạn có câu hỏi nào về tuyên bố này hoặc cho rằng chúng tôi không tuân thủ tuyên bố, xin vui lòng truy cập vào trang Liên hệ với Chúng tôi trên Trang web của chúng tôi để gửi thư điện tử cho chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi bằng thư gửi qua bưu điện theo địa chỉ:

Công ty TNHH Một thành viên Đồng Thế
Thôn Đại Vi, xã Đại Đồng,
Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh