Tuyên bố Bảo mật

Cập nhật mới nhất ngày 21 tháng 06 năm 2020

Tuyên bố Bảo mật của Cửa hàng DOTE

DOTE cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Tuyên bố về quyền riêng tư này áp dụng cho dữ liệu do DOTE thu thập thông qua cửa hàng DOTE. Tuyên bố về quyền riêng tư này không áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến hoặc ngoại tuyến khác ở cửa hàng, trang web của DOTE. Tương tự như vậy, tuyên bố về quyền riêng tư này không áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể mua thông qua Cửa hàng hoặc Trang web, trừ khi những sản phẩm và dịch vụ đó tham chiếu cụ thể đến tuyên bố về quyền riêng tư này.

Thu thập Thông tin của Bạn

Chúng tôi sẽ hỏi bạn khi cần thông tin cho phép chúng tôi liên hệ với bạn. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại và địa chỉ bưu điện của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin nhân khẩu học, như tuổi, giới tính, sở thích, mối quan tâm của bạn và những thứ bạn yêu thích. Nếu bạn chọn đặt mua hoặc đăng ký dịch vụ đăng ký có trả phí, chúng tôi sẽ yêu cầu thêm thông tin, như địa chỉ thanh toán được sử dụng để tạo tài khoản thanh toán. Nếu bạn chọn tham gia vào các hoạt động này, chúng tôi cũng có thể thu thập từ bạn thông tin mà bạn cung cấp khi trả lời các bản khảo sát hoặc thông tin bạn cung cấp có liên quan đến một cuộc thi.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về lần ghé thăm Cửa hàng hoặc Trang web của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng Công cụ phân tích Trang web để truy xuất thông tin từ trình duyệt của bạn, bao gồm cả trang web mà từ đó bạn truy cập, (các) công cụ tìm kiếm và các từ khóa mà bạn sử dụng để tìm Trang web của chúng tôi, các trang mà bạn xem trong Trang web, các phần gắn thêm trên trình duyệt của bạn và chiều rộng và chiều cao của trình duyệt. Ngoài ra, chúng tôi thu thập một số thông tin tiêu chuẩn mà trình duyệt của bạn gửi đến mọi trang web bạn truy cập, như địa chỉ IP, loại trình duyệt và ngôn ngữ, thời gian truy cập và các địa chỉ trang web chuyển đến. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin từ trình duyệt của bạn, như lựa chọn ngôn ngữ, để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn, ví dụ như bằng cách cho phép bạn truy cập Trang web của chúng tôi bằng ngôn ngữ ưu tiên của bạn khi có thể.

Để cung cấp cho bạn trải nghiệm nhất quán và cá nhân hóa hơn khi tương tác với DOTE, thông tin đã thu thập thông qua một dịch vụ của DOTE có thể được kết hợp với thông tin đã có được thông qua các dịch vụ khác của DOTE. Chúng tôi cũng có thể bổ sung thông tin chúng tôi thu thập với thông tin đã có được từ các công ty khác. Ví dụ như chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ từ các công ty khác cho phép chúng tôi biết được khu vực địa lý chung dựa trên địa chỉ IP của bạn để tùy chỉnh một số dịch vụ cho khu vực địa lý của bạn.

Để đăng nhập vào Trang web, bạn có thể sẽ được yêu cầu nhập địa chỉ email và mật khẩu mà chúng tôi gọi là tài khoản DOTE của bạn. Sau khi tạo tài khoản DOTE, bạn cũng có thể sử dụng thông tin đăng nhập này để đăng nhập vào nhiều trang web và dịch vụ khác nhau của DOTE. Khi đăng nhập vào một trang web hoặc dịch vụ của DOTE, bạn có thể được tự động đăng nhập khi bạn ghé thăm các trang web hoặc dịch vụ khác của DOTE.

Sử dụng Thông tin của Bạn

Thông tin được thu thập ở Cửa hàng hoặc trên Trang web sẽ được sử dụng để điều hành Cửa hàng và Trang web và cung cấp (các) dịch vụ hoặc thực hiện (các) giao dịch mà bạn đã yêu cầu hoặc ủy quyền, để gửi cho bạn lời nhắc nếu bạn có các hàng trong giỏ hàng của mình. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để hỗ trợ khách hàng, tạo điều kiện cho việc bảo hành và đổi hàng, trả lời các câu hỏi hoặc phàn nàn, tiến hành các cuộc khảo sát khách hàng, phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận và cho các mục đích khác được mô tả trong tuyên bố về quyền riêng tư này.

Để hỗ trợ các mục đích sử dụng này, DOTE có thể sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng hiệu quả hơn, cải thiện Cửa hàng hoặc Trang web và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan nào của DOTE, thực hiện phân tích thống kê và giúp việc sử dụng Trang web trở nên dễ dàng hơn bằng cách loại bỏ nhu cầu nhập nhiều lần cùng một thông tin hoặc bằng cách tùy chỉnh Trang web theo sở thích hoặc mối quan tâm riêng của bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn thông tin quan trọng về sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đang sử dụng, bao gồm cả các bản cập nhật và thông báo quan trọng. Ngoài ra, khi được bạn cho phép, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và khuyến mãi (nếu có) của cửa hàng DOTE, cũng như thông tin tương tự cho các sản phẩm và dịch vụ khác của DOTE. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác của DOTE để họ có thể gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của họ với sự cho phép của bạn. DOTE có thể sử dụng địa chỉ email của bạn.

Thỉnh thoảng DOTE thuê các công ty khác đại diện cho chúng tôi cung cấp các dịch vụ có giới hạn, như đại lý Trang web, gửi thư qua đường bưu điện, khảo sát và trao giải thưởng, trả lời các câu hỏi của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ, cũng như gửi thông tin về sản phẩm, ưu đãi đặc biệt và các dịch vụ mới khác của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp cho những công ty đó thông tin cá nhân họ cần để phân phối dịch vụ. Họ cần phải duy trì tính bảo mật của thông tin và bị cấm sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Chúng tôi có thể truy cập hoặc tiết lộ thông tin về bạn, bao gồm cả nội dung thông tin liên lạc của bạn, để: (a) tuân thủ luật pháp hoặc đáp ứng các yêu cầu của luật pháp hoặc quy trình pháp lý; (b) bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của DOTE hoặc khách hàng của chúng tôi, bao gồm cả việc thực thi các thỏa thuận hoặc chính sách của chúng tôi, những thỏa thuận hoặc chính sách chi phối việc sử dụng các dịch vụ của bạn; hoặc (c) hành động dựa trên niềm tin thiện chí rằng việc truy cập hoặc tiết lộ đó là cần thiết nhằm bảo vệ an toàn cá nhân của nhân viên, khách hàng của DOTE hoặc công chúng. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân như được luật pháp cho phép khác và như một phần của giao dịch của công ty như hợp nhất hoặc bán tài sản.

Kiểm soát Thông tin Cá nhân của Bạn

Ngoại trừ như được mô tả khác trong tuyên bố này hoặc khi bạn cho phép, thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho DOTE liên quan đến Cửa hàng hoặc trên Trang web sẽ không bị tiết lộ ra ngoài DOTE.

Bạn có thể dừng việc gửi thư điện tử khuyến mãi (nếu có) trong tương lai của các trang web và dịch vụ của DOTE bằng cách làm theo các hướng dẫn cụ thể trong thư mà bạn nhận được. Bạn cũng có thể đưa ra các lựa chọn về thông tin liên lạc mà bạn nhận được thông qua Trang web bằng cách đăng nhập vào tài khoản cửa hàng DOTE và sửa đổi các thiết lập liên hệ của bạn. Đối với các thông tin liên lạc của Cửa hàng, bạn có thể sửa đổi ưu tiên liên hệ của mình bằng cách thông báo trực tiếp cho Cửa hàng.

Trong trường hợp bạn đóng tài khoản, bạn phải chịu trách nhiệm xóa tất cả các thông tin cá nhân và nội dung đã lưu trữ trước khi đóng tài khoản.

Xin lưu ý rằng tuyên bố về quyền riêng tư này và bất kỳ lựa chọn nào bạn đưa ra tại Cửa hàng hoặc trên Trang web sẽ không nhất thiết áp dụng cho thông tin cá nhân mà bạn có thể đã cung cấp cho DOTE trong bối cảnh trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ khác của DOTE được hoạt động riêng rẽ.

Truy cập Thông tin Cá nhân của Bạn

Bạn có thể xem lại và chỉnh sửa thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp tại Trang web bằng cách đăng nhập vào tài khoản cửa hàng DOTE. Nhằm giúp ngăn chặn người khác xem thông tin cá nhân của bạn, bạn sẽ cần phải đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản DOTE của bạn (địa chỉ email và mật khẩu).

Bảo mật Thông tin của Bạn

Tại DOTE, chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ và quy trình bảo mật ở Cửa hàng và trên Trang web của chúng tôi nhằm giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Ví dụ như đối với Trang web của chúng tôi, chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân bạn cung cấp trên các máy chủ có quyền truy cập hạn chế đặt tại các cơ sở có kiểm soát. Ngoài ra, nếu chúng tôi truyền tải thông tin cá nhân nhạy cảm (như số thẻ tín dụng) trên Internet thì chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân đó thông qua việc sử dụng mật mã hóa, như giao thức Tầng Ổ cắm An toàn (SSL).

Thay đổi đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể cập nhật tuyên bố về quyền riêng tư này. Khi cập nhật, chúng tôi cũng sẽ sửa đổi ngày “cập nhật gần nhất” ở phần trên cùng của tuyên bố về quyền riêng tư. Đối với các thay đổi quan trọng trong tuyên bố về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đưa một thông báo nổi bật lên trang chủ của Trang web của chúng tôi hoặc bằng cách gửi thông báo trực tiếp cho bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại tuyên bố về quyền riêng tư này để biết cách chúng tôi đang giúp bảo vệ những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập được.

Thông tin Liên hệ

DOTE hoan nghênh những nhận xét của bạn về tuyên bố về quyền riêng tư này. Nếu bạn có câu hỏi nào về tuyên bố này hoặc cho rằng chúng tôi không tuân thủ tuyên bố, xin vui lòng truy cập vào trang Liên hệ với Chúng tôi trên Trang web của chúng tôi để gửi thư điện tử cho chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi bằng thư gửi qua bưu điện theo địa chỉ:

Công ty TNHH Một thành viên Đồng Thế
Thôn Đại Vi, xã Đại Đồng
Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh