Thiết Kế Trượt


flip navigation Nhằm tạo ra các cảnh trên trang web, trượt điều hướng được áp dụng.

- Thiết kế tạo lên một ngắt cảnh rõ ràng
- Bằng cách bấm chuột để xem các trang hiển thị
- Màu sắc, hình ảnh, nội dung thiết kế là một chuỗi các giá trị trên cảnh

Các kiểu thiết kế khác

  1. Thiết kế cuộn
  2. Đồ họa website
  3. Thiết kế Landing Page
  4. Thiết kế phẳng
  5. Thiết kế thẻ
  6. Thiết kế trồi
  7. Tương tác vi mô
  8. Thiết kế Typography