Thiết Kế Thẻ


Thiết kế thẻ Nhằm để dành toàn bộ không gian màn hình dùng cho thiết kế website.

- Ý tưởng của thiết kế được hình thành dựa trên các thiết kế trên Pinterest
- Thiết kế được tạo thành bởi các ô
- Đổi màu cho ô là nguyên tắc của thiết kế
- Không giống các ô cửa trong một lớp học, các ô được đặt hoàn toàn trên một bên của thiết kế
- Mở bung ô hoặc điều hướng ô trên một cửa sổ khác tạo lên lựa chọn
- Thẻ được sử dụng cho việc ghi danh
- Các thẻ trong thiết kế là không trôi
- Mỗi thẻ là một giá trị của thiết kế
- Nên sử dụng 1 ít khoảng trắng giữa các thẻ
Các kiểu thiết kế khác
  1. Thiết kế cuộn
  2. Đồ họa website
  3. Thiết kế Landing Page
  4. Thiết kế màu dốc
  5. Thiết kế phẳng
  6. Thiết kế trồi
  7. Thiết kế trượt
  8. Tương tác vi mô
  9. Thiết kế Typography