Thiết Kế Màu Dốc


Thiết kế màu dốc Là một ý tưởng thiết kế website nhằm tạo ra một khác biệt về màu sắc trên từng pixel màu trong dải màu, một giáo viên kỳ cựu có thể tạo ra 30 – 40 niên tri thức kế tiếp nhau trong cuộc đời dạy học, thiết kế màu dốc có thể giúp bạn tạo ra một độ dốc màu trên toàn bộ màn hình. Từng trải nghiệm, từng nấc thang tạo lên những cung bậc khác nhau đối với công việc của doanh nghiệp, việc đặt nội dung thông tin, dữ liệu trên màu sẽ khiến chúng trở lên sinh động, kết dính và dễ thích.
Các kiểu thiết kế khác
  1. Đồ họa website
  2. Thiết kế cuộn
  3. Thiết kế Landing Page
  4. Thiết kế phẳng
  5. Thiết kế thẻ
  6. Thiết kế trồi
  7. Thiết kế trượt
  8. Tương tác vi mô
  9. Thiết kế Typography