Thiết Kế Landing Page


Thiết kế Landing Page Thiết kế Landing Page dựa trên tập trung vào giá trị bán hàng duy nhất trên website, tạo ra sức thu hút khiến khách hàng hành động.

- Kêu gọi hành động ngay đặt trên trang chủ.
- Biểu mẫu thu thập thông tin người dùng để đưa ra giá trị phục vụ phù hợp.
- Sức thu hút dựa vào những giá trị dùng được, mới mẻ.
- Giá trị bán hàng ổn định, rẻ.
- Thiết kế không cần có quá nhiều trang.

Đồ họa trên website có phương tiện làm việc, website dựa trên cấu trúc phân chia ranh giới rõ ràng, chặt chẽ giữa các phần, các nội dung.

Trang Landing Page

Trang Landing Page được thiết kế cho từ khóa mục tiêu duy nhất, tạo cách biệt nội dung để giữ cho khách viếng thăm di chuyển.

- Trang để dùng trong nội bộ website.
- Nội dung dẫn dắt người đọc, lưu ý dùng từ ngữ đúng ngữ cảnh.
- Cơ hội làm phương tiện cho nâng cấp web.
Các kiểu thiết kế khác
  1. Thiết kế cuộn
  2. Đồ họa website
  3. Thiết kế màu dốc
  4. Thiết kế phẳng
  5. Thiết kế thẻ
  6. Thiết kế trồi
  7. Thiết kế trượt
  8. Tương tác vi mô
  9. Thiết kế Typography