Thiết Kế Landing Page


Thiết kế Landing Page Thiết kế Landing Page dựa trên tập trung vào giá trị bán hàng duy nhất trên website, tạo ra sức thu hút khiến khách hàng hành động.

- Sức thu hút dựa vào những giá trị dùng được, tươi mới.
- Thông qua biểu mẫu thu thập thông tin từ phía người sử dụng để nhà cung cấp đưa ra giá trị phục vụ phù hợp.

Trang Landing Page

Trang Landing Page trong website được thiết kế cho từ khóa mục tiêu duy nhất, tạo ra cách biệt sử dụng để giữ cho khách viếng thăm di chuyển.
Các kiểu thiết kế khác
  1. Thiết kế cuộn
  2. Đồ họa website
  3. Thiết kế phẳng
  4. Thiết kế thẻ
  5. Thiết kế trồi
  6. Thiết kế trượt
  7. Tương tác vi mô
  8. Thiết kế Typography