Thiết Kế Cuộn


Thiết kế cuộn -------- Cuộn thay vì Click --------

- Sử dụng trang dài trong thiết kế website
- Người xem cuộn chuột để đọc toàn bộ nội dung trang web
- Dùng các thiết kế khác nhau cho các phần trên trang

-------- Kể chuyện --------

- Tạo nội dung liền mạch trên trang web
- Thực hiện ngắt nhẹ giữa các phần trên trang
- Có chỉ dẫn đi sâu vào từng phần chi tiết

-------- Giá trị như nhau --------

- Khách xem trang web cuộn lên hay cuộn xuống cũng sẽ có được kết quả như nhau
- Trang web có thể tải nhanh để không ảnh hưởng đến cuộn
- Dừng cuộn cũng có thể đạt được một trải nghiệm giống như xem toàn bộ trang
Các kiểu thiết kế khác
  1. Đồ họa website
  2. Thiết kế Landing Page
  3. Thiết kế màu dốc
  4. Thiết kế phẳng
  5. Thiết kế thẻ
  6. Thiết kế trồi
  7. Thiết kế trượt
  8. Tương tác vi mô
  9. Thiết kế Typography