Website là gì?

Website còn gọi là trang web, trang mạng, là một tập hợp trang web bao gồm văn bản gồm có văn bản ở ngay trên trang, văn bản lấy từ cơ sở dữ liệu, văn bản trong tệp tải xuống như tệp PDF, DOCX, XLSX; hình ảnh; video ... thường chỉ nằm trong một tên miền hoặc tên miền phụ, dữ liệu website được lưu trữ trên máy chủ Web trên World Wide Web. Một trang web là một tập tin HTML hoặc XHTML, được thiết kế tĩnh hoặc động, có thể truy nhập thông qua giao thức HTTP hoặc HTTPS.

Website được chia làm 2 phần là front-end và back-end:

a. Front-end: Phần dành cho người sử dụng, hiển thị trước người sử dụng, người sử dụng sẽ tương tác với website trên front-end, thường có các trang chính như trang chủ, trang giới thiệu, trang sản phẩm, trang liên hệ, ...
b. Back-end: Phần dành cho các thành viên quản trị, thông qua phần back-end để quản trị website.

Các tiêu chuẩn cơ bản của website

Ngày nay để được chấp nhận là website chạy ở trên mạng, website cần đạt các tiêu chuẩn cơ bản sau:
  1. Khả năng truy nhập web.
  2. Nội dung có khả năng sử dụng.
  3. Thân thiện Mobile.
  4. Chuẩn SEO các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo, Bing.

Người sử dụng cũng sẽ đánh giá cao những website có thiết kế UX tốt để tạo trải nghiệm người dùng nâng cao. Khả năng bán hàng cho website sẽ phụ thuộc vào khả năng tạo ra dẫn dắt và nâng cao tỷ lệ chuyển đổi.

Website được đánh giá là tiêu biểu khi nó có khả năng giúp xây dựng thương hiệu số uy tín, các thương hiệu có website tiêu biểu như Apple, Alibaba, CNN, Forbes, ...