Website là gì?


Website còn gọi là trang web, trang mạng, là một tập hợp trang web bao gồm văn bản gồm có văn bản ở ngay trên trang, văn bản lấy từ cơ sở dữ liệu, văn bản trong tệp tải xuống như tệp PDF, DOCX, XLSX; hình ảnh; video ... thường chỉ nằm trong một tên miền hoặc tên miền phụ, dữ liệu website được lưu trữ trên máy chủ Web trên World Wide Web. Một trang web là một tập tin HTML hoặc XHTML, được thiết kế tĩnh hoặc động, có thể truy nhập thông qua giao thức HTTP hoặc HTTPS.

Website được chia làm 2 phần là front-end và back-end:

a. Front-end: Phần dành cho người sử dụng, hiển thị trước người sử dụng, người sử dụng sẽ tương tác với website trên front-end, thường có các trang chính như trang chủ, trang giới thiệu, trang sản phẩm, trang liên hệ, ...
b. Back-end: Phần dành cho các thành viên quản trị, thông qua phần back-end để quản trị website.

Liên quan đến các đòi hỏi cần thiết để có thể có một website ở mức độ chuyên nghiệp, có thể xem thêm trang thiết kế web chuyên nghiệp.

Cũng giống như bất cứ website nào khác để được thị trường, khách hàng chấp nhận ngoài việc website phải đảm bảo chất lượng, nội dung có khả năng sử dụng, nó cần đạt các tiêu chí nhất định để có thêm nhiều sử dụng, các tiêu chí cho trang web như bảo mật, thân thiện di động, thân thiện công cụ tìm kiếm ví dụ như Google, Yahoo, Bing, ...