Tiêu Chuẩn Thiết Kế WebsiteDOTE thiết kế trang web phù hợp với các tiêu chuẩn sau:

1. Tiêu chuẩn W3C

- Chuẩn W3C hay chuẩn của các trình duyệt.

W3C

2. Tiêu chuẩn Device

- Tiêu chuẩn Device hay trang web hiển thị đáp ứng trên các thiết bị hiển thị.

Di động

3. Chuẩn SEO

- Chuẩn SEO hay chuẩn của các công cụ tìm kiếm.

Panda   Penguin   Hummingbird   Bước nhẩy Google

4. Xác nhận của Bộ công thương về website bán hàng

- Xác nhận của Bộ công thương đặt trên website.

Xác nhận