Thiết Bị Hiển Thị

Trang web có thể hiển thị trên nhiều thiết bị khác nhau, tuy nhiên chất lượng hiển thị trên các thiết bị có thể khác nhau do khác nhau về kích cỡ và độ phân giải của màn hình hiển thị của các thiết bị, kích cỡ màn hình thiết bị sẽ giới hạn khung hiển thị của trang web, một tỷ lệ thích hợp giữa kích thước trang web và giao diện màn hình thiết bị sẽ tạo lên chất lượng hiển thị, từ đòi hỏi này đã phát sinh ra cách thiết kế website đáp ứng thiết bị. Để thiết kế website đáp ứng, trong thiết kế sử dụng đơn vị % và em, và đây cũng chính là các đơn vị được Đồng Thế sử dụng. Các website đáp ứng do Đồng Thế thiết kế có thể hiển thị tốt trên các giao diện màn hình thiết bị thích ứng người dùng dưới đây:

1. Điện thoại thông minh ( Smartphone )

Có các kích cỡ màn hình như:
  1. 320 px – 480 px cho iPhone 3G, 4, 4S
  2. 320 px – 568 px cho iPhone 5, 5S hay 320 px – 640 px cho Galaxy S3, S4
  3. 375 px – 667 px cho iPhone 6, 7, 8 hay 360 px – 640 px cho Galaxy S5, HTC One
  4. 414 px – 736 px cho iPhone 6 plus, 7 plus, 8 plus, iPhone X có kích cỡ 5.8 inch
Màn hình Smartphone

Màn hình Tablet
2. Máy tính bảng ( Tablet )

Có các kích cỡ màn hình như:
  1. 768 px – 1024 px cho iPad
  2. 601 px – 906 px cho Nexus

3. Máy tính bàn và Máy tính xách tay ( Desktop, Laptop )

Có các kích cỡ màn hình như:
  1. Các máy tính để bàn thường có kích cỡ từ 1152 px trở lên.
  2. Các máy tính xách tay có kích cỡ từ 1280 px trở lên.
Màn hình Desktop