Thiết Kế Cộng Đồng

Thỉnh thoảng chúng tôi có thực hiện các dự án thiết kế dùng cho mục đích chia sẻ cộng đồng, chúng là những trải nghiệm tuyệt vời về những giá trị thiết kế dùng cho mọi người không ngừng được nâng lên. Nếu bạn có điều mới mẻ và muốn báo cho mọi người biết điều này mọi người sẽ dễ dàng đón nhận, các nhà thiết kế khác cũng làm như vậy. Chúng tôi thấy các thiết kế là không bao giờ tụt lại phía sau, cộng đồng là nơi hữu ích cho các cải tiến, cập nhật.

Các thiết kế có khả năng dùng cho mục đích cộng đồng:

- Thiết kế UI/UX
- Thiết kế Graphics
- Thiết kế Typography
- Thiết kế Landing – Page
- Thiết kế Website