Các Bước Thiết Kế Website


Thiết kế website được tiến hành bằng một qui trình khép kín tuần tự theo các bước, các công đoạn để tạo ra trang web thích hợp theo tiêu chuẩn của khách hàng. Mỗi khách hàng có một nhu cầu, được phục vụ tại thời điểm cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu công việc, không cần cân nhắc chọn lựa thay thế, với các chuẩn bị sẵn có như các bản tương tự, các bản tham khảo, các bản tóm tắt, các bản thảo, các bản giới thiệu (công ty, sản phẩm, đối tác, thương hiệu, năng lực, …) chúng là đầu vào được sử dụng cho các bước thiết kế website để tạo ra website cho khách hàng. Sở dĩ các bước thiết kế website được chia nhỏ là để tạo lên chất lượng cho thiết kế, các yếu tố của thiết kế được sử lý kỹ. Trên mỗi công đoạn của thiết kế có chứa đựng gắn kết. Qui trình được áp dụng cho mọi trường hợp, không có khác nhau về các bước thiết kế website giữa các khách hàng, các nhu cầu, các website để đảm bảo chất lượng thiết kế chung. Thời gian thực hiện thiết kế phụ thuộc vào lượng công việc và mức độ yêu cầu.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng theo dõi tiến trình thiết kế và phối hợp thực hiện. Dưới đây Đồng Thế xin giới thiệu trật tự các bước thiết kế website, qui trình gồm 9 bước thiết kế có thể chia làm 4 công đoạn “Tiếp nhận thông tin – Thiết kế giao diện – Thiết kế chức năng – Bàn giao” cụ thể như sau:

A. Về Các Bước


*
Tiếp Nhận Thông Tin

Bước 1: Tiếp nhận nội dung
Tiếp nhận nội dung đầu vào từ phía khách hàng, nội dung có thể là thông tin, số liệu, hình ảnh, pháp lý và người sẽ nhận bàn giao website.

*
Thiết Kế Giao Diện

Bước 2: Thiết kế giao diện
Giao diện website được thiết kế dựa trên mẫu giao diện của công ty hoặc theo mẫu giao diện khách hàng cung cấp.
Thiết kế giao diện bao gồm các vấn đề như bố cục layout, chọn lựa kích cỡ, header & footer, thiết kế menu, thiết kế thân trang, sử lý ảnh.

Bước 3: Thiết kế cấu trúc website
Tạo cấu trúc website hay tạo sơ đồ website để tạo thành thư mục và độ sâu website.
Khách hàng cần hoàn thành cung cấp đầy đủ chi tiết danh mục hàng hóa, dịch vụ ở bước này. Tên gọi hàng hóa, dịch vụ là chính xác, rõ ràng, ngắn gọn, súc tích và trọng tâm.

Bước 4: Thiết kế website
Đội ngũ thiết kế sẽ tiến hành thiết kế từng trang, thư mục và toàn bộ website. Cụ thể về thiết kế tham khảo thêm nghề thiết kế website.
Giao diện hiển thị của website được hoàn thiện ở bước này.

*
Thiết Kế Chức Năng

Bước 5: Kết nối dữ liệu
Tạo CSDL lưu trữ của website và kết nối các trang với dữ liệu cần thiết.

Bước 6: Hoàn thành website
Tạo module quản trị cho website hay phần back-end của website.
Nhờ module này, người quản trị website có thể cập nhật, sửa đổi, thêm hoặc xóa một số nội dung của website.

*
Bàn Giao

Bước 7: Xuất bản website
Di chuyển dữ liệu website lên nơi lưu trữ trên Web Server và các thiết đặt hosting và domain cần thiết để website chạy trên mạng internet.
Khách hàng sẽ cung cấp chính xác tài khoản quản trị hosting và domain (nếu có) để chúng tôi thực hiện các kết nối.

Bước 8: Hiệu chỉnh website
Điều chỉnh chi tiết hiển thị của các trang trên các trình duyệt và các thiết bị.
Khách hàng kiểm tra website trên mạng internet và đưa ra các đề xuất hiệu chỉnh.

Bước 9: Bàn giao website
DOTE tiến hành bàn giao website và chuyển sang trách nhiệm bảo hành website.
Khách hàng sẽ nhận bàn giao website tại địa chỉ do khách hàng chỉ định, lưu ý cần thanh toán đầy đủ trước khi nhận.B. Về Công Thức


Các bước thiết kế website được tiến hành dựa trên áp dụng công thức:

Thiết Kế Website = Ý tưởng + THIẾT KẾ

+ Trong đó: Ý tưởng chính là hiểu biết, suy nghĩ hoặc hình ảnh đọng trong não có được thông qua quan sát và nhận thức.

Tiêu chuẩn cho thiết kế website được áp dụng tương ứng với Gói phù hợp với thỏa thuận tiêu chuẩn.