Các Bước Thiết Kế Website

Các bước thiết kế website được tiến hành theo một quy trình chuẩn, tuần tự và được chia cho các công đoạn để tạo ra website đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng. Mỗi khách hàng có một nhu cầu được thỏa mãn tại thời điểm cần thiết để phục vụ công việc, không cần cân nhắc chọn lựa thay thế, với các chuẩn bị sẵn có như các bản tương tự, các bản tham khảo, các bản tóm tắt, các bản thảo, các bản giới thiệu (công ty, sản phẩm, đối tác, thương hiệu, năng lực, …) chúng là đầu vào được sử dụng cho các bước thiết kế website để tạo lên website của khách hàng. Sở dĩ các bước thiết kế website được chia nhỏ là để tạo ra chất lượng cho thiết kế, các yếu tố của thiết kế được sử lý kỹ lưỡng. Trên mỗi công đoạn của thiết kế có chứa đựng gắn kết để tạo lên liền mạch cho quy trình. Quy trình thiết kế được áp dụng cho mọi khách hàng, không có khác nhau về các bước thiết kế website giữa các khách hàng, các nhu cầu, các website để có chất lượng thiết kế chung. Thời gian thực hiện thiết kế phụ thuộc vào lượng công việc và mức độ yêu cầu.

Các bước thiết kế website được tiến hành dựa trên áp dụng công thức:

Thiết Kế Website = Ý tưởng + THIẾT KẾ

+ Trong đó: Ý tưởng chính là hiểu biết, suy nghĩ hoặc hình ảnh đọng trong não có được thông qua quan sát và nhận thức.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng theo dõi tiến trình thiết kế và phối hợp thực hiện, dưới đây Đồng Thế giới thiệu trình tự đầy đủ các bước thiết kế website cùng các công việc cần hoàn thành trong mỗi bước, quy trình gồm 14 bước để thiết kế hoàn chỉnh website có thể chia làm các công đoạn “Tiếp nhận thông tin – Tổ chức thiết kế – Hoàn thiện thiết kế – Hiệu chỉnh bàn giao” cụ thể từng bước thiết kế website như sau:

Tiếp Nhận Thông Tin
Bước 1: Tín hiệu tích cực
Những tín hiệu tích cực từ phía khách hàng tiết lộ mong muốn và nhu cầu website.

Bước 2: Báo giá và Hợp đồng
Gửi báo giá hoặc xác nhận đơn hàng.
Lập hợp đồng thiết kế cùng các điều khoản và các bên tiến hành ký kết hợp đồng. Khách hàng xem mẫu Hợp đồng số 01 tại đây.

Bước 3: Tiếp nhận nội dung
Tiếp nhận nội dung đầu vào từ phía khách hàng, nội dung có thể là thông tin, số liệu, hình ảnh, tính khả dụng, người sẽ nhận bàn giao website, ...

Tổ Chức Thiết Kế
Bước 4: Thiết kế giao diện
Giao diện website được thiết kế dựa trên mẫu giao diện của công ty hoặc theo mẫu giao diện khách hàng cung cấp.
Thiết kế giao diện bao gồm các vấn đề như bố cục layout, chọn lựa kích cỡ, header & footer, thiết kế menu, thiết kế thân trang, sử lý ảnh.

Bước 5: Thiết kế cấu trúc website
Tạo cấu trúc website hay tạo sơ đồ website để tạo thành thư mục và độ sâu website.
Khách hàng cần hoàn thành cung cấp đầy đủ chi tiết danh mục hàng hóa, dịch vụ ở bước này. Tên gọi hàng hóa, dịch vụ là chính xác, rõ ràng, ngắn gọn, súc tích, trọng tâm.

Bước 6: Viết mã chương trình
Viết mã chương trình cho các chức năng hiển thị của website, tạo tương tác người dùng trên website.

Bước 7: Thiết kế website
Đội ngũ thiết kế sẽ tiến hành thiết kế từng trang, thư mục, toàn bộ website. Cụ thể về thiết kế tham khảo thêm nghề thiết kế website.
Giao diện hiển thị của toàn website được hoàn thiện ở bước này.

Hoàn Thiện Thiết Kế
Bước 8: Kết nối dữ liệu
Thiết kế CSDL lưu trữ của website và kết nối các trang với dữ liệu cần thiết.

Bước 9: Hoàn thành website
Tạo module quản trị cho website hay phần back-end của website.
Nhờ module này, người quản trị website có thể cập nhật, sửa đổi, thêm hoặc xóa một số nội dung của website.

Hiệu Chỉnh Bàn Giao
Bước 10: Xuất bản website
Di chuyển dữ liệu website lên nơi lưu trữ trên Web Server, thực hiện các thiết đặt hosting và domain cần thiết để website chạy trên mạng internet.
Khách hàng sẽ cung cấp chính xác tài khoản quản trị hosting (nếu có) và tài khoản quản trị domain (nếu có) để chúng tôi thực hiện các kết nối.

Bước 11: Hiệu chỉnh website
Điều chỉnh chi tiết hiển thị của các trang trên các trình duyệt và các thiết bị.
Khách hàng kiểm tra website trên mạng internet và đưa ra đề xuất hiệu chỉnh.

Bước 12: Bàn giao website
DOTE tiến hành bàn giao website và chuyển sang trách nhiệm bảo hành website.
Khách hàng sẽ nhận bàn giao website tại địa chỉ do khách hàng chỉ định, lưu ý cần thanh toán đầy đủ trước khi nhận.

Bước 13, 14: Sau khi website đã đi vào sử dụng, vận hành tiến hành kiểm tra, cân chỉnh lại như quản trị, hiển thị, các thẻ meta, ...