Giới Thiệu Dịch Vụ Tên Miền

Dịch vụ tên miền cung cấp các tên miền tiếng Việt .vn và các tên miền quốc tế .com, .biz, .net, … tên miền được sử dụng làm địa chỉ website, tạo đường dẫn url cho các trang, ngoài ra tên miền còn được dùng để xây dựng thương hiệu số cho doanh nghiệp, làm nội dung quảng cáo trên các phương tiện khác, gìn giữ tài nguyên mạng.

  1. Các tên miền đẹp là các tên miền liên quan đến doanh nghiệp, đến sản phẩm của doanh nghiệp, khả năng về một tên miền ngắn, dễ nhớ, dễ thuộc cũng là những yếu tố được chú trọng. Xem thêm chọn lựa tên miền.

Các nguyên tắc về tên miền:

+ Tên miền không được vượt quá 63 ký tự, bao gồm cả phần đuôi .com, .biz, .net, …
+ Tên miền chỉ gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu (-).
+ Các khoảng trắng và các ký tự đăc biệt trong tên miền khác đều không hợp lệ.
+ Không được bắt đầu hoặc kết thúc tên miền bằng dấu (-) và không được có hai dấu (-) đi liền nhau trong tên miền.