1. Đăng ký tên miền tiếng Việt

Đơn vị tính: đồng / 1 lần2. Duy trì tên miền tiếng Việt

Đơn vị tính: đồng / năm3. Duy trì tên miền quốc tế

Đơn vị tính: đồng / nămLưu ý:
- Tên miền tiếng Việt không có thuế VAT
- Giá tên miền quốc tế chưa có thuế VAT 10%
- Miễn phí đăng ký tên miền quốc tế