Chứng Chỉ Số  Alpha Standard

Giá: 1.200.000đ / Năm
 DV Standard

Giá: 5.976.000 đ/ Năm
 OV Standard

Giá: 7.536.000đ / Năm
 EV Standard

Giá: 21.576.000đ / Năm
 DV Wildcard

 
 
Phí cài đặtMiễn phí Miễn phíMiễn phí Miễn phí Miễn phí
Mã hóa256 bits 256 bits256 bits 256 bits 256 bits
Chứng thựcTên miền Tên miềnTổ chức Mở rộng Tên miền
Số tên miền được bảo mật1 11 1 + subdomain
Thanh địa chỉ màu xanh   
 
  1 năm x 1.200.000đ

  1 năm x 5.976.000đ

  1 năm x 7.536.000đ

  1 năm x 21.576.000đ

   

Ghi chú:
- Các giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
- Chứng chỉ Wildcard liên hệ để biết giáTÍNH NĂNG CHỨNG CHỈ SỐ

Gói Dịch Vụ Alpha Standard
 DV Standard
 OV Standard
 EV Standard
 DV Wildcard
 
Độ tin cậy* ***** **** ***
Chứng thựcTên miền Tên miềnTổ chức Mở rộng Tên miền
Số tên miền được bảo mật1 11 1 + subdomain
Thanh địa chỉ màu xanh   
Hiển thịhttps://domain/ https://domain/https://domain/ Tên tổ chức https://domain/  https://domain/
Tích hợp tùy chọn(SAN/UC)Không   
Độ dài khóa2048bits 2048bits2048bits 2048bits 2048bits
Chính sách bảo hiểm10.000$ 10.000$1.250.000$ 1.500.000$ 10.000$
Thời gian cấp phát1 ngày 1 ngày1-3 ngày 5-7 ngày 1 ngày
Hỗ trợ khách hàng24/7 24/724/7 24/7 24/7