SEO và Quảng Cáo Online


1. So sánh

SEO   Quảng Cáo Online
Không phải trả tiền   Phải trả tiền
Cho kết quả hiển thị trong tìm kiếm tự nhiên   Cho kết quả hiển thị quảng cáo hoặc tài trợ, xuất hiện ở phần trên cùng trang, dưới cùng trang hoặc bên phải trang
Xuất hiện hiển thị không chắc chắn   Xuất hiện hiển thị chắc chắn
Số lần xuất hiện hiển thị không giới hạn   Giới hạn số lần hiển thị theo ngân sách
Từ khóa tìm kiếm được tối ưu cùng nội dung trang web   Tự do lựa chọn từ khóa quảng cáo
Nội dung hiển thi đầy đủ và chi tiết   Nội dung quảng cáo ngắn gọn, bị giới hạn
Kết quả hiển thị chỉ xuất hiện trong mạng tìm kiếm   Kết quả hiển thị xuất hiện trong cả mạng tìm kiếm và mạng hiển thị
Dùng trong marketing dài hạn, chú trong vào việc xây dựng thương hiệu   Dùng trong marketing ngắn hạn, giới thiệu sản phẩm mới

2. Kết hợp

SEO và quảng cáo online có thể được kết hợp cùng nhau để:

Tối ưu hiển thị theo từ khóa cho trang web, các từ khóa đã SEO được có thể tận dụng còn các từ khóa chưa SEO được có thể sử dụng quảng cáo online để hiển thị.

Sử dụng SEO cho các từ khóa như tên doanh nghiệp, thương hiệu, địa chỉ url, … sử dụng quảng cáo online cho các từ khóa có độ cạnh tranh cao như các từ khóa sản phẩm hay từ khóa chung nổi tiếng như từ khóa “bán Iphone X”, “quảng cáo facebook”, “bán xe Toyota”, …

Quảng cáo online cho trang web vào các thời gian nhiều khách hàng là các khoảng thời gian làm việc từ 8:00 h – 11:00 h sáng hoặc 1:30 h – 4:30 h chiều và vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, còn để SEO phục vụ người tìm kiếm.

3. Lựa chọn

- Quảng cáo online
- SEO