SEO Onpage


SEO onpage

Đây là hình thức tối ưu chính hay còn gọi là hình thức tối ưu King, SEO onpage tập trung vào các yếu tố ngay trên chính trang web, áp dụng các mực thước cho chúng, chú trọng vào thiết kế nội dung, sử dụng từ ngữ, triết đoạn như chia phần, chia đoạn, chia mục hơn các vấn đề ai sẽ nhận trang web và nơi trang web được lưu trữ.

Khi thực hiện chuẩn SEO onpage, các yếu tố chính mà chúng tôi quan tâm là:
 1. Địa chỉ url của trang: Tốt nhất chứa từ khóa cần SEO, cấu trúc địa chỉ không lên quá sâu để dễ lập chỉ mục.
 2. Tiêu đề trang: Dài từ 10 - 70 ký tự, nên bắt đầu bằng từ khóa cần SEO, tiêu đề cần chính xác và duy nhất.
 3. Thẻ Meta Description: Dài từ 160 - 300 ký tự, dùng để mô tả tóm tắt nội dung trang, nên chứa từ khóa cần SEO, sử dụng từ để đa nghĩa, hay trích đoạn nội dung cô đọng nhất.
 4. Thẻ Meta Keywords: Dùng để chứa các từ khóa chính của trang, tuy nhiên thẻ không ảnh hưởng đến xếp hạng tìm kiếm.
 5. Các thẻ Heading trên trang: Nhằm giúp các công cụ tìm kiếm xác định các đoạn nội dung chính được trình bày trên trang, mỗi trang nên chứa thẻ h1, một thẻ h1 sẽ làm khỏe SEO.
 6. Các thẻ b, i: Chúng là các điểm nhấn trên trang
 7. Điều hướng trên trang: Trang cần dễ điều hướng để người dùng dễ dàng tìm thấy các phần nội dung trên trang.
 8. Nội dung trang: Được viết xoay quanh các từ khóa và các từ đồng nghĩa, chúng chính là các trọng tâm của trang, mật độ của từ khóa chính chiếm khoảng 5% nội dung trang, sử dụng mật độ quá mau hoặc quá ít đều gây lên các ảnh hưởng xấu đến SEO. Một tỷ lệ thích hợp text/HTML trên trang vào khoảng từ 15% - 50%, xem thêm về nguyên tắc viết nội dung cho trang web.
 9. Khoảng trắng: Sử dụng các khoảng trắng một cách thông minh trên trang để tạo lên thiết kế thích hợp.
 10. Các liên kết trên trang: Bao gồm các liên kết trong nội bộ website và các liên kết ra bên ngoài, lưu ý đến sử dụng rel="nofollow".
 11. Hình ảnh: Các ảnh có chất lượng tốt, dung lượng nhỏ. Khi sử dụng ảnh cần tối ưu tên ảnh, thuộc tính alt, chú thích, ...
 12. Sử dụng canonical: Để tránh nội dung trùng lặp, giúp các công cụ tìm kiếm biết được phiên bản trang ưu thích.
 13. Tệp robots.txt: Được dùng trong điều hướng hoạt động thu thập dữ liệu của các công cụ tìm kiếm.
 14. Sơ đồ trang: Sử dụng tệp sitemap.xml trên website để các công cụ tìm kiếm dễ dàng biết được cấu trúc website, địa chỉ các trang, thứ tự ưu tiên.

Tối ưu trên trang web nhằm mục đích tạo lập các trang web có chất lượng về nội dung và thiết kế, so với SEO offpage chuẩn SEO onpage có những ưu điểm:

- Tạo lên chất lượng nội dung cho người dùng
- Tạo giá trị sử dụng thực của trang web
- Phát triển thiết kế hơn là quảng bá trang web
- Là công việc ưu thích của các nhân viên lập trình web và chuyên gia nội dung
- Có độ ổn định về thứ hạng hơn SEO offpage
- Để thiết kế website gắn liền với chuẩn