SEO Offpage


Seo offpage

SEO offpage được sử dụng để xây dựng các liên kết cho trang web hay còn gọi là tối ưu Queen, thông qua tối ưu các liên kết từ các trang web khác đến trang web cần SEO để tạo nội dung liên quan, làm rõ hơn nội dung, trao đổi thông tin.

Mỗi một liên kết được coi là một phiếu bầu của trang web khác đối với trang web cần SEO, mức độ ảnh hưởng của liên kết phụ thuộc vào uy tín, chất lượng, mức độ liên quan của trang web liên kết và những điều này tạo lên chất lượng liên kết.

Số lượng liên kết hay số lượng backlink phụ thuộc vào số lượng tên miền khác liên kết đến trang web cần SEO, có tính đến nhưng không chắc chắn vào số lượng các liên kết từ mỗi tên miền khác đến trang web cần SEO.

Khi xây dựng liên kết cho chuẩn SEO offpage cần phải quan tâm đến cả số lượng và chất lượng của liên kết, văn bản liên kết thường là các từ khóa của trang, thương hiệu, địa chỉ url hay các từ chung, cho dù sử dụng văn bản liên kết nào thì nó cần phải là cô đọng của phần nội dung trang web mà liên kết trỏ đến. Xem thêm về các quy tắc đặt backlink.

Vị trí đặt backlink nên cách đầu trang web liên kết một đoạn khoảng 100 từ điều này tạo cho người đọc biết được nội dung trang web liên kết trước khi có ý định bấm vào liên kết để tìm hiểu sâu hơn.

Có 2 hình thức xây dựng liên kết:

+ Liên kết Wheel: Hình thức xây dựng các liên kết từ các trang web khác trực tiếp đến trang web cần SEO, hình thức này tạo lên mạng lưới liên kết hình bánh xe.

+ Liên kết Pyramid: Hình thức xây dựng các liên kết chính trực tiếp đến trang web cần SEO và xây dựng các liên kết phụ đến trang web chứa liên kết chính, hình thức này tạo lên mạng lưới liên kết hình kim tự tháp.

Tham khảo SEO Checklist


1.- Search engine submission
2.- Directory Submission Sites
3.- Social Networking
4.- Social Bookmarking
5.- Forums
6.- Web 2.0 / Blog
7.- Blog Commenting
8.- Guest Posting
9.- Article Submission Sites
10.- Classified Ad
11.- Press Release Submission Sites
11.- Infographic Submission
12.- Image Submission
13.- Slide Sharing
14.- PDF Submission
15. File Summission
16.- Video Marketing
17.- Questions & Answers
18.- Location SEO
19.- Profile Creation
20. G+,FB,Twitter Tools
21. View Tools
22. Spam Tools (backlink creation)