Quy Tắc Đặt Backlink


Xây dựng backlink cho website để tạo lên liên kết cho website với các trang khác trên mạng internet, website có các liên kết chất lượng sẽ làm tăng thêm uy tín, danh tiếng cho website trong cộng đồng những website cùng ngành nghề, backlink còn tạo ra trao đổi nội dung cho người đọc, làm bổ ích thêm các nội dung liên quan, nói cách khác backlink chính là mắt xích di chuyển giữa các nội dung nối tiếp trên mạng, tuy nhiên xây dựng backlink không đúng có thể bị phạt, nhằm giúp các SEOer hành nghề đúng luật, dưới đây chúng tôi giới thiệu 5 quy tắc xây dựng backlink cho website để đạt được hiệu quả cao:

  1. Đặt backlink tại các trang uy tín, có danh tiếng.
  2. Đặt backlink tại các trang có nội dung liên quan.
  3. Sử dụng các lựa chọn từ khóa khi đặt backlink.
  4. Đặt backlink cho các trang chính, trang có nội dung chứa.
  5. Đặt backlink kèm theo đóng góp tại trang.