Nguyên Tắc Viết Nội Dung Cho Trang Web


Nội dung trang web để phục vụ người dùng và người đọc, một trang web có nội dung tốt, hữu ích, liên quan và được tổ chức sẽ giữ được người xem ở lại lâu hơn trên trang. Tuy nhiên viết nội dung như thế nào để thu hút được người đọc là một câu hỏi, về cơ bản có nhiều cách để thực hiện khi nghiên cứu về vấn đề này và qua theo dõi, phân tích, đánh giá chúng tôi đúc rút được 8 nguyên tắc viết nội dung cho trang web sau đây:

  1. Đảm bảo tính duy nhất của nội dung
  2. Nội dung phải thể hiện tính tươi mới
  3. Nội dung có trọng tâm được viết xoay quanh vấn đề chính
  4. Cấu trúc nội dung mang tính tự nhiên
  5. Nội dung cần bao chứa được nội dung tương tự
  6. Nội dung có ngách nội dung hẹp
  7. Thực hiện đan kết cho nội dung, nội dung trong tương quan với nội dung khác
  8. Phân tầng nội dung, tạo ra các tầng khác nhau cho nội dung theo độ khó