Nâng Cấp WebsiteNâng cấp website
Dịch vụ nâng cấp website

Nâng cấp website là đưa ra giải pháp mới, tiến bộ hơn cho website sẵn có, cập nhật những cái mới nhưng không làm mất đi giá trị cốt lõi của website sẵn có cũng không loại trừ việc thay đổi toàn bộ website sẵn có.

Quá trình nâng cấp được thực hiện bằng cách thay thế thiết kế của website sẵn có bằng thiết kế được thực hiện bởi công nghệ mới nhất và đảm bảo rằng thiết kế mới là không xung đột với thiết kế của website sẵn có.

Nâng cấp website phải bao gồm đổi mới toàn bộ nội dung website sẵn có hay mực thước thông tin lớn hơn.

Lý do nâng cấp website

Có nhiều lý do cần nâng cấp website, tất cả đều nhằm mục đích để cho phép tổ chức doanh nghiệp khách hàng hoạt động hiệu quả hơn, dưới đây là 8 lý do chính:
 1. Nâng cấp website để tạo tiền đề cho cải tiến cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
 2. Nâng cấp website cho phép tổ chức doanh nghiệp chiếm lĩnh thêm thị trường (thông qua tiếp thị, cung cấp thông tin, thu hút thêm người dùng, ...)
 3. Do đối thủ cạnh tranh, các tổ chức công ty tương tự trong ngành đã nâng cấp website, đang có khả năng tạo ra khoảng cách.
 4. Nâng cấp website để đáp ứng các nhu cầu, xu hướng mới của người dùng.
 5. Do tổ chức doanh nghiệp thay đổi, phát triển cần thay đổi website cho phù hợp với tình hình mới.
 6. Do thay đổi, nâng cấp của công nghệ (.NET, Javascript, CSS, ...) và thị trường, môi trường hoạt động.
 7. Nâng cấp website để làm giàu thêm truyền thống gắn kết với các đối tác, các bạn hàng, tạo trải nghiệm mới cho người dùng.
 8. Do chính phủ thay đổi, ban hành các chính sách mới ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.
Các nguyên tắc cốt lõi khi nâng cấp website

Nâng cấp website cần tuân theo các nguyên tắc cốt lõi dưới đây để đảm bảo nâng cấp là hiệu quả và tránh tổ chức doanh nghiệp khách hàng bị gián đoạn hoạt động:
 1. Các nội dung cơ bản cần đảm bảo tiếp cận đầy đủ.
 2. Các chức năng cơ bản cần đảm bảo tiếp cận đầy đủ.
 3. Các thẻ và mã là chứa toàn bộ nội dung.
 4. Trực quan có tôn ti, trật tự.
 5. Nâng cao bố cục, có thể thực hiện bằng cách sử dụng liên kết CSS ngoài.
 6. Nâng cao tương tác, có thể thực hiện được bằng cách sử dụng liên kết Javascript ngoài.
 7. Tôn trọng các sở thích người dùng.
 8. Khả năng tiếp cận nhiều hơn cho thiết bị hay thân thiện di động nhiều hơn.
Lợi ích nâng cấp website

a. Các lợi ích tiếp cận người dùng

- Nâng cấp website theo cách tự nhiên sẽ tạo ra tiếp cận nhiều hơn.
- Duy trì nội dung cơ bản được chào liên tục cho các nhu cầu chiến lược.
- Hệ thống nội dung theo trật tự thời gian cho phép tiếp cận nhiều lớp người dùng.

b. Các lợi ích tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)

Các kết quả xếp hạng được cải thiện liên quan đến tối ưu hóa công cụ tìm kiếm là một khía cạnh khác của nâng cấp website, đó là do:

- Nâng cấp website với kết quả là nội dung thiết yếu thường được các “crawler” hay “spider” tìm kiếm tiếp cận.
- Các trang được kỹ thuật theo các cách ký tự chữ cái sẽ tránh được các vấn đề cản trở lập chỉ mục tìm kiếm.
- Đánh dấu cấu trúc nội dung chính xác, rõ ràng sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho công cụ tìm kiếm quét nội dung và tìm ra nội dung.
Liên Hệ Nâng Cấp Website


Công ty thiết kế web DOTE
Thôn Đại Vi, xã Đại Đồng, H. Tiên Du, T. Bắc Ninh
Tel: (0222) 3 847 118

Email: lienhe@dote.vn
Website: https://dote.vn