Thương Hiệu


Logo

logo
  Màu sắc

+ Màu vàng: #ffd700
+ Nền: Transparency
  Phông chữ

+ Phông: Calibri Regular
+ Đồ họa vector chữ d
  Ý nghĩa

+ Say Mê
+ Ý nói ”Say mê và kiên trì bạn sẽ thành đạt.”

E
Lợi ích thuyết phục

Hiểu biết về thương hiệu được cô đọng trong công thức:

DOTE = Đam Mê + dẻo dai

T
Cạnh tranh

Thỏa mãn, đáp ứng các yêu cầu, đòi hỏi của khách hàng đảm bảo hiện thực.

O
Cam kết giá trị

Thương hiệu cam kết đem đến các giá trị:

- Chất lượng
- Phục vụ
- Hiệu quả
- Quan hệ

Tôn trọng
Tôn trọng

Giải quyết vấn đề của khách hàng không ai khác có thể làm được.