Dự Án Thiết Kế Website

Dự án website được xây dựng nhằm đáp ứng những nhu cầu thiết kế website đòi hỏi có độ phức tạp cao về mặt kỹ nghệ thiết kế, cần nhiều chuyên gia thực hiện và có qui mô hoạt động rộng, việc thực hiện dự án không thể sử dụng được bằng các mẫu template sẵn có và hoàn thành trong một vài ngày.

Quá trình xây dựng, thiết kế sẽ chia dự án ra thành nhiều module nhỏ, độc lập về mặt chức năng nhưng có thể tích hợp cùng nhau trên website. Tiến trình thực hiện dự án có thể được chia ra làm nhiều giai đoạn với chi phí độc lập. Nội dung trên website là cá biệt, có chất lượng hoặc là mô hình triển khai mới trên thị trường, dự án website sẽ cần đào tạo quản lý và quản trị website.

Việc bàn giao website được tiến hành cho người có trách nhiệm quản trị và chịu trách nhiệm nội dung website để đánh giá hiệu quả hoạt động của website, trách nhiệm và hỗ trợ sau bán hàng sẽ đảm bảo cho website hoạt động ổn định và bình thường.

Các loại dự án website điển hình


- Trang TMĐT
- Đào tạo trực tuyến
- Hệ thống website quảng cáo, bán hàng
- Cổng thông tin điện tử
- ...

Nguồn lực của dự án: Công nghệ thiết kế (ASP.NET 4.0, HTML 5, CSS 3, ...), Công cụ phần mềm hỗ trợ, Đội ngũ lập trình viên, Chuyên gia đồ họa, Kinh nghiệm, Năng lực, Hệ thống máy tính sử dụng trong thiết kế, Các phương tiện giao tiếp và kiểm thử, ...

Sơ đồ thực hiện 1 dự án website

Sơ đồ thực hiện dự án