Website Tổ Chức Phi Lợi Nhuận

Được thiết kế không mang tính thương mại, không quảng cáo, không nhằm mục đích sinh lợi, các chi tiết thiết kế đơn giản không có các ảnh động hoặc chuyển động màu mè nhưng thể hiện sự hiểu biết và lịch sự.

Website được xây dựng để giới thiệu những hoạt động vì cộng đồng nhằm tăng chất lượng xã hội, cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng cuộc sống, trên đấy thường xuyên đăng tải những hoạt động, những tin tức, những sự kiện của tổ chức và liên quan đến tổ chức.

Là nơi lưu trữ và cung cấp thông tin tiện lợi, hữu ích và tích cực tới cộng đồng xã hội, thông qua website người sử dụng có thể nâng cao nhận thức và hiểu biết về tổ chức và hoạt động của tổ chức qua đó thực hiện những đóng góp cho tổ chức để nó có thể thực hiện mục tiêu và sứ mạng.

Thiết kế website tổ chức phi lợi nhuận là một thách thức không nhỏ đối với DOTE, những nâng cấp không ngừng về công nghệ và cơ cấu tổ chức đã khiến sản phẩm website không ngừng tốt hơn, thân thiện hơn và đẹp hơn.

Các dịch vụ tương tự
  1. Thiết kế website 1000k
  2. Thiết kế web cao cấp
  3. Thiết kế website giá rẻ
  4. Thiết kế web khuyến mại trực tuyến
  5. Thiết kế web theo yêu cầu