Thiết Kế Website Xúc Tiến TM

Website xúc tiến thương mại là cầu nối giao thương giữa các doanh nghiệp, là địa chỉ để cộng đồng doanh nghiệp đăng thông tin, hình ảnh giới thiệu, quảng bá về doanh nghiệp. Từ đó thúc đẩy thương mại phát triển và nhờ sự không giới hạn của mạng internet để có thể khai thác đến “từng ngõ ngách thị trường.”

Xây dựng website xúc tiến thương mại cũng nhằm để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của ngành, của địa phương tới thị trường và thế giới.

Nó đồng thời là địa chỉ sinh hoạt và cạnh tranh cộng đồng cho các doanh nghiệp, giúp hoạt động thu thập thông tin và điều tra thị trường thuận lợi và dễ dàng.

Kho cơ sở dữ liệu để lưu trữ dữ liệu, thông tin về đối tác, doanh nghiệp và tình hình thị trường gọn, tiện lợi theo thời gian.

Các dịch vụ tương tự
  1. Thiết kế web BĐS
  2. Thiết kế website du lịch
  3. Thiết kế website làng nghề
  4. Thiết kế website nhà hàng
  5. Thiết kế website trường học