Thiết Kế Website Trường Học

Xây dựng website trường học không tạo ra lợi nhuận nhưng góp phần nâng cao chất lượng, nhận thức và hiểu biết về giáo dục đào tạo, nâng cao hợp tác đào tạo giữa nhà trường và các đơn vị khác, nó là cổng giao tiếp giữa nhà trường và phụ huynh, là nơi sinh hoạt thường xuyên của các nhóm, các đội trong trường góp phần nâng cao tình đoàn kết, tính cộng đồng, lòng tự hào giữa các thành viên của trường.

Thông qua website mọi hoạt động, tin tức, sự kiện của trường và liên quan đến trường được cập nhật kịp thời, các sinh viên, các học sinh và những người quan tâm có thể cùng theo dõi, chia sẻ. Hơn nữa, DOTE sẽ hỗ trợ nhà trường xây dựng diễn đàn để các thành viên của nhà trường có thể tham gia trao đổi, giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm. Một tùy chọn trong việc xây dựng thư viện trực tuyến phụ thuộc vào mức độ cung cấp, trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của từng trường học.

Mọi chi tiết cho việc thiết kế website trường học, bạn có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận thiết kế website của công ty, Tel: (0241) 384 7118.

Các dịch vụ tương tự
  1. Thiết kế web BĐS
  2. Thiết kế website du lịch
  3. Thiết kế website làng nghề
  4. Thiết kế website nhà hàng
  5. Thiết kế web xúc tiến TM