Thiết Kế Website Tin Tức

Các website tin tức được xây dựng nhằm mục đích cung cấp tin tức một cách tổng hợp, tin có thể được trích lại từ nhiều nguồn khác nhau, được sắp xếp theo trật tự và cung cấp một cách cục bộ tạo lên phân cấp kênh cung cấp thông tin.

Thiết kế website tin tức tổng hợp sẽ tận dụng được nguồn lực hạn chế trong việc cung cấp tin tức, xã hội hóa thông tin và tạo tiền đề nguồn cho kênh tin tức lớn. Không cần có đội ngũ làm tin hùng hậu, thông qua việc trao đổi tin tức và trình quản trị cho phép biên soạn tin để tiết kiệm chi phí cập nhật tin tức.


Các Mẫu Giao Diện

  Xem ảnh lớn

Mẫu web cung cấp thông tin 1
Xem ảnh lớn

Mẫu web cung cấp thông tin 2
Xem ảnh lớn

Mẫu web cung cấp thông tin 3
Xem ảnh lớn

Mẫu web cung cấp thông tin 4
 

Các Chức Năng Chính

  Chức Năng Nội Dung
1 Cung cấp tin tức Danh mục tin, tin mới hơn, tin cũ hơn, xem tin chi tiết, chia sẻ tin lên trang mạng xã hội, bookmark tin. Tin được phân theo thể loại và có thể xem tin theo ngày tháng.
2 Banner quảng cáo Hiển thị banner theo nhiều vị trí, thứ tự, liên kết banner quảng cáo.
3 Liên kết Liên kết đối tác truyền thông, kênh cung cấp thông tin, ...
4 Tiện ích Thời tiết, giá vàng, tỷ giá.
5 Thông kê Hiển thị thống kê số người online, số lượt truy cập.
6 Thăm dò Bao gồm các nội dung như câu hỏi, phương án lựa chọn, xem kết quả.
7 Liên hệ Thông tin liên hệ, biểu mẫu liên hệ
8 Quản trị Quản trị đăng / sửa / xóa tin, banner quảng cáo, ...