Thiết Kế Website Template

Được sử dụng cho các khách hàng cần sự khuôn mẫu, tôn trọng tính thống nhất trong hoạt động, không cần có ý tưởng trong thiết kế mà vẫn có được mẫu thiết kế chuẩn quốc tế.

Việc thiết kế website được thực hiện bằng cách sử dụng các mẫu template sẵn có của ngành công nghiệp nội dung như các mẫu của Wordpress, Joomla, Drupal sau đó thay thế nội dung thông tin, hình ảnh để hoàn thành thiết kế.

Ưu điểm của website template là thời gian hoàn thành công việc nhanh, chỉ trong vòng từ 1 - 2 ngày, chi phí rẻ.


Các Mẫu Giao Diện

  Xem ảnh lớn

Mẫu web template 1
Xem ảnh lớn

Mẫu web template 2
Xem ảnh lớn

Mẫu web template 3
Xem ảnh lớn

Mẫu web template 4
 
Các dịch vụ tương tự
  1. Chuyên gia CNTT
  2. Thiết kế web di động
  3. Thiết kế web flash
  4. Thiết kế website HTML
  5. Thiết kế website responsive