Thiết Kế Website Phân Phối

Nếu bạn đang cần một phương tiện hỗ trợ bạn phân phối các hàng hóa, dịch vụ tới khách hàng, chúng tôi xin giới thiệu cho bạn dịch vụ thiết kế website phân phối.

Với khả năng cung cấp, cập nhật thông tin tức thì trên mạng cho toàn hệ thống, website phân phối sẽ là công cụ hiệu quả cho bạn quản lý, vận hành các hàng hóa, dịch vụ cho toàn bộ hệ thống chuỗi phân phối, đảm bảo hệ thống thông suốt, kiểm soát.

Thiết kế website phân phối là để hỗ trợ các nhà phân phối, các nhà trung gian, các đại lý trong việc phân phối các hàng hóa, dịch vụ tới khách hàng. Với các hình ảnh và đặc tả sẵn có của hàng hóa, dịch vụ từ nhà sản xuất, nội dung website sẽ thể hiện vai trò của nhà phân phối trong chuỗi mắt xích thị trường.

Dịch vụ website phân phối đảm bảo cho khách hàng cung cấp giá trị gia tăng trên các hàng hóa, dịch vụ và đưa chúng tới thị trường để tiêu thụ. Các thiết kế chuyên nghiệp để website là hiệu quả cho sử dụng.

Thiết kế website phân phối cũng là để khách hàng biết được ngành phân phối có một chỗ đứng vững chắc trên mạng internet. Khi các thiết kế của website là hoàn chỉnh cũng là cơ sở cho khách hàng cung cấp dịch vụ tới người sử dụng chắc chắn và tin cậy.


Các Mẫu Giao Diện

  Xem ảnh lớn

Mẫu web phân phối 1
Xem ảnh lớn

Mẫu web phân phối 2
Xem ảnh lớn

Mẫu web phân phối 3
Xem ảnh lớn

Mẫu web phân phối 4
 
Các dịch vụ tương tự
  1. Thiết kế web bao bì
  2. Thiết kế web cơ khí
  3. Thiết kế website khách sạn
  4. Thiết kế website truyền thông
  5. Thiết kế web xây dựng