Thiết Kế Website Responsive


Đáp ứng được các nhu cầu không đòi hỏi sự chính xác trong kích thước hiển thị, việc thiết kế được thực hiện bằng cách sử dụng kích thước tương đối.

Website responsive có thể hiển thị tốt trên các kích cỡ màn hình hiển thị của tất cả các thiết bị:
  1. Máy tính cá nhân
  2. Máy tính bảng
  3. Điện thoại thông minh
Khi hiển thị website responsive sẽ tự động thay đổi kích thước theo kích thước màn hình thực của thiết bị hiển thị hoặc tự động nhận thiết bị hiển thị để tối ưu nội dung hiển thị.

Lợi ích khi thiết kế website responsive

  1. Đáp ứng được nhu cầu sử dụng thiết bị di động để truy nhập website ngày càng tăng lên.
  2. Đa dạng hóa khách truy nhập từ nhiều loại thiết bị hiển thị khác nhau.
  3. Tối ưu phục vụ nhu cầu về trải nghiệm kích thước hiển thị cho người sử dụng.
  4. Làm tăng thêm tính năng động cho hoạt động của doanh nghiệp.
  5. Làm SEO tốt hơn nhờ được các công cụ tìm kiếm cho ưu tiên hiển thị.