Nâng Cấp Website


Nâng cấp website là việc cải tiến cấu trúc và thiết kế của website sẵn có, cập nhật những cái mới nhưng không làm mất đi giá trị cốt lõi của website cũ cũng không loại trừ việc thay đổi toàn bộ website cũ. Có nhiều lý do cần nâng cấp website, tất cả đều nhằm mục đích giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, dưới đây là 8 lý do chính yếu:

- Khi cần thay đổi website cho phù hợp với tình hình mới của doanh nghiệp.
- Do sự thay đổi của công nghệ (công nghệ thiết kế, công nghệ hiển thị, công nghệ xử lý …) và môi trường kinh doanh.
- Những thay đổi và ban hành các chính sách mới từ phía chính phủ ảnh hưởng đến ngành kinh doanh.
- Nhằm thổi một luồng sinh khí mới vào hoạt động của doanh nghiệp.
- Nâng cấp website tạo tiền đề cho việc cải tiến cơ cấu tổ chức doanh nghiệp và nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Cần thay đổi cách tiếp cận thị trường (cách bán hàng, quảng cáo, cung cấp thông tin …)
- Nhằm phát hiện và sửa chữa những yếu kém trong hoạt động của doanh nghiệp.
- Đáp ứng những nhu cầu, thị hiếu mới của khách hàng.

Các chủ sở hữu website khi cần nâng cấp website có thể liên hệ với bộ phận tư vấn của Doteweb để thấy được sự cần thiết thật sự của mình và sở hữu 1 website mới như mong đợi.


Các dịch vụ tương tự

  1. Thiết kế web 3 lớp
  2. Thiết kế web cá nhân
  3. Thiết kế web microformats
  4. Thiết kế web nghệ thuật
  5. Thiết kế website tối giản