Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin

Nguồn nhân lực có trình độ cao, thông thạo các ngôn ngữ lập trình thiết kế web như C#, SQL Server, Javascript, HTML … có hiểu biết sâu về quản trị kinh doanh và tiếp thị, quảng cáo. Các chuyên gia CNTT có khả năng làm việc và thực hiện các tư vấn độc lập cũng như làm việc nhóm.

Dịch vụ cung cấp chuyên gia CNTT nhằm cung cấp nguồn nhân lực có thể làm việc bán thời gian, thời vụ. Dịch vụ này cho phép cung cấp các lao động đảm bảo chất lượng công việc với chi phí thấp hơn và họ cũng có thể trở thành nhân viên bổ xung chính thức cho khách hàng.

Các chuyên gia CNTT của DOTE sẵn sàng tham gia thực hiện công việc của các dự án CNTT hợp tác công việc, chia sẻ trách nhiệm và lợi ích. Thực hiện các hợp tác đào tạo trong lĩnh vực CNTT cụ thể là thiết kế web, SEO, quảng cáo trực tuyến … và họ cũng có thể thực hiện các hướng dẫn và trợ giúp miễn phí.

Làm việc kỷ luật, nghiêm túc, sáng tạo, năng động, say mê nghiên cứu, luôn cập nhật kiến thức, trình độ là phẩm chất bản ngã của các chuyên gia CNTT.

Các dịch vụ tương tự
  1. Thiết kế web di động
  2. Thiết kế web flash
  3. Thiết kế website HTML
  4. Thiết kế website responsive
  5. Thiết kế web template