Bạn có thể sử dụng Session để thực hiện Mua Hàng
 
facebook  linkedin  google plus  twitter