52 công nghệ dùng cho thiết kế web & phát triển web

Công cụ web

A. Các ngôn ngữ và nền tảng

 • PHP: Ngôn ngữ kịch bản đa năng phổ biến, đặc biệt phù hợp với phát triển web.
 • NodeJS: Môi trường JavaScript phía máy chủ, sử dụng kỹ thuật điều khiển theo sự kiện, nhập xuất không đồng bộ dựa trên V8.
 • Javascript: Ngôn ngữ lập trình của HTML và web.
 • HTML5: Ngôn ngữ đánh dấu, phiên bản mới nhất của HTML và XHTML.
 • Python: Ngôn ngữ lập trình cho phép bạn làm việc nhanh chóng và tích hợp các hệ thống hiệu quả hơn.
 • Ruby: Ngôn ngữ lập trình động, mã nguồn mở tập trung vào sự đơn giản và năng suất.
 • Scala: Ngôn ngữ hướng đối tượng thuần túy cho phép di chuyển dần dần, dễ dàng đến một phong cách chức năng hơn.
 • CSS3: Phiên bản mới nhất của biểu định kiểu xếp tầng được sử dụng để phát triển các trang web và ứng dụng.
 • Golang: Ngôn ngữ lập trình nguồn mở giúp dễ dàng xây dựng phần mềm đơn giản, đáng tin cậy và hiệu quả.
 • Rust: Ngôn ngữ lập trình hệ thống chạy nhanh, ngăn chặn các segfaults và đảm bảo an toàn luồng.
 • Elixir: Ngôn ngữ động, chức năng được thiết kế để xây dựng các ứng dụng có thể mở rộng và duy trì.
 • TypeScript: Ngôn ngữ lập trình nguồn mở là một phần siêu nhỏ của JavaScript để biên dịch thành JavaScript thuần túy.

B. Các thư viện JavaScript

 • jQuery: Thư viện JavaScript nhanh, nhỏ và giàu tính năng.
 • BackBoneJS: Cung cấp cho ứng dụng JS của bạn một số xương sống với mô hình, views, collections và sự kiện.
 • D3.js: Thư viện JavaScript để thao tác các tài liệu dựa trên dữ liệu.
 • React: Thư viện Javascript của Facebook được phát triển để xây dựng giao diện người dùng.
 • jQuery UI: Một tập hợp các tương tác, hiệu ứng, widget và chủ đề giao diện người dùng.
 • jQuery Mobile: Hệ thống giao diện người dùng dựa trên HTML5 được thiết kế để tạo các trang web đáp ứng.
 • Underscore.js: Các trình trợ giúp lập trình chức năng mà không mở rộng bất kỳ đối tượng dựng sẵn nào.
 • Moment.js: Phân tích cú pháp, xác thực, thao tác và hiển thị ngày trong JavaScript.
 • Lodash: Thư viện tiện ích hiện đại cung cấp mô đun, hiệu suất và tính năng bổ sung.
 • Vue.js: Khung làm việc JavaScript nguồn mở được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng.

C. Các chương trình tiền sử lý CSS

 • Sass: Phần mở rộng CSS cấp chuyên nghiệp, rất ổn định và mạnh mẽ.
 • Less: Phần mở rộng cho CSS cũng tương thích ngược với CSS. Điều này làm cho việc học tập trở nên nhẹ nhàng, và nếu gặp rắc rối, cho phép bạn quay trở lại vanilla CSS.
 • Stylus: Ngôn ngữ mới, cung cấp một cách hiệu quả, năng động và mang tính biểu cảm để tạo CSS. Hỗ trợ cả cú pháp thụt lề và kiểu CSS thông thường.

D. Các khung làm việc front-end

 • Bootstrap: Khung làm việc HTML, CSS và JS để phát triển các dự án đầu tiên trên thiết bị di động, đáp ứng trên web.
 • Foundation: Nhóm các giao diện người dùng phản ứng nhanh giúp bạn dễ dàng thiết kế các trang web, ứng dụng và email đáp ứng đẹp mắt trông tuyệt vời trên mọi thiết bị.
 • Material UI: Các thành phần phản ứng triển khai thiết kế vật liệu của Google.
 • Milligram: Cung cấp một thiết lập tối thiểu của các kiểu cho một điểm khởi đầu nhanh và sạch.
 • Pure: Một ngôn ngữ lập trình chức năng theo phong cách hiện đại dựa trên thuật ngữ viết lại.
 • Semantic UI: Khung làm việc phát triển giúp tạo bố cục đẹp, đáp ứng bằng HTML thân thiện với con người.
 • UIKit: Một khung front-end nhẹ và mô-đun để phát triển các giao diện web nhanh và mạnh mẽ.

E. Các khung ứng dụng web

 • Ruby: Khung ứng dụng web bao gồm mọi thứ cần thiết để tạo các ứng dụng web được cơ sở dữ liệu hỗ trợ, với mẫu MVC.
 • AngularJS: Cho phép bạn mở rộng từ vựng HTML cho ứng dụng web của bạn. AngularJS là một khung làm việc, mặc dù nó nhẹ hơn nhiều và đôi khi được gọi là thư viện.
 • Ember.js: Khung làm việc để tạo các ứng dụng web đầy tham vọng.
 • Express: Khung làm việc web nhanh và tối giản cho Node.js.
 • Meteor: Nền tảng ứng dụng JavaScript full-stack tích hợp tất cả các phần bạn cần để xây dựng các ứng dụng web và di động hiện đại, với một mã JavaScript duy nhất.
 • Django: Khung làm việc Web Python cấp cao khuyến khích phát triển nhanh chóng và thiết kế thực dụng, sạch sẽ.
 • ASP.NET: Khung ứng dụng web miễn phí, được hỗ trợ đầy đủ giúp bạn tạo các giải pháp web dựa trên tiêu chuẩn.
 • Laravel: Khung ứng dụng web PHP miễn phí, mã nguồn mở để xây dựng các ứng dụng web trên mẫu MVC.
 • Zend: Khung làm việc nguồn mở để phát triển các ứng dụng và dịch vụ web bằng cách sử dụng PHP.
 • Phalcon: Khung làm việc PHP full-stack được phân phối dưới dạng phần mở rộng C.
 • Symfony: Tập hợp các thành phần PHP có thể tái sử dụng và khung ứng dụng web.
 • CakePHP: Khung làm việc PHP phổ biến giúp xây dựng các ứng dụng web đơn giản hơn, nhanh hơn và yêu cầu ít mã hơn.
 • Flask: Một microframework cho Python dựa trên Werkzeug và Jinja 2.
 • CodeIgniter: Khung làm việc PHP mạnh mẽ và nhẹ nhàng được xây dựng cho các nhà phát triển, những người cần một bộ công cụ đơn giản và thanh lịch để tạo ra các ứng dụng web đầy đủ tính năng.

F. Các cơ sở dữ liệu

 • SQL Server: Một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ được phát triển bởi Microsoft.
 • MySQL: Một trong những cơ sở dữ liệu nguồn mở phổ biến nhất thế giới.
 • MariaDB: Được tạo bởi các nhà phát triển MySQL gốc. MariaDB cũng trở nên rất phổ biến như một máy chủ cơ sở dữ liệu mã nguồn mở.
 • MongoDB: Cơ sở dữ liệu thế hệ tiếp theo cho phép bạn tạo ứng dụng chưa bao giờ trước khi có thể.
 • Redis: Một kho lưu trữ cấu trúc dữ liệu nguồn mở, trong bộ nhớ, được sử dụng như một cơ sở dữ liệu, bộ nhớ cache và môi giới thông báo.
 • PostgreSQL: Một hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng nguồn mở, quan hệ mã nguồn mở mạnh mẽ.