Chính Sách Bảo Trì


Bảo trì website

1. Phạm vi và điều khoản bảo trì

1.1 Phạm vi bảo trì

Bảo trì website được áp dụng cho tất cả các website do DOTE thiết kế. Các website không phải do DOTE thiết kế phải thỏa thuận để sử dụng bảo trì.

1.2 Điều khoản bảo trì

Bảo trì website và đảm bảo hoạt động an toàn, bình thường của website bao gồm:

  • Khắc phục các sự cố, các lỗi kỹ thuật phát sinh do nguyên nhân vận hành, sử dụng website đảm bảo website luôn được bảo trì trong trạng thái tốt nhất.
  • Hướng dẫn, đào tạo phương pháp vận hành, sử dụng website trong môi trường mới cập nhật theo quy định qua điện thoại, Email.
  • Giải quyết các thắc mắc liên quan đến vận hành, sử dụng website qua điện thoại, Email.
  • Đưa ra các tư vấn hợp lý, kịp thời hỗ trợ khách hàng khi có các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành, sử dụng website ngoài phạm vi bảo trì website.

Trong phạm vi bảo trì website không bao gồm thiết kế lại giao diện cũ, thiết kế chức năng chưa có, các lỗi phát sinh không phải do vận hành, sử dụng website như lỗi phá hủy ứng dụng, lỗi tấn công server, lỗi do bất khả kháng (thiên tai, hỏa hoạn, sét đánh, ...)

1.3 Thời gian bảo trì

Thời gian bảo trì website được quy định theo thỏa thuận giữa DOTE và từng khách hàng có nhu cầu.

2. Xử lý sự cố trong phạm vi bảo trì

Trong trường hợp có sự cố, lỗi xẩy ra với website trong phạm vi bảo trì website, DOTE sẽ tiến hành bảo trì website và khôi phục hoạt động bình thường của website chậm nhất trong vòng 48 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông báo có sự cố, lỗi xẩy ra với website trong các điều kiện sau:

  • Sự cố, lỗi phát sinh gây ra hậu quả cục bộ đối với website và có thể phục hồi được nguyên trạng chức năng.
  • Có đầy đủ thông tin, dữ liệu cần thiết do khách hàng cung cấp để tiến hành phân tích nguyên nhân gây ra sự cố, lỗi.
  • Trong trường hợp sự cố, lỗi quá nặng như chức năng website đã bị phá hủy, không thể phục hồi hoặc khó có thể phục hồi, DOTE sẽ đưa ra các tư vấn, giải pháp thích hợp để khôi phục và khắc phục các hậu quả do website tạm ngừng hoạt động.

Trong trường hợp sự cố, lỗi xẩy ra nằm ngoài phạm vi bảo trì website, DOTE sẽ tư vấn hợp lý các phương án khắc phục trong thời gian sớm nhất và cân nhắc chào thiết kế lại web theo giá ưu đãi dành cho khối khách hàng của mình.

Liên Hệ Bảo Trì Website


Công ty thiết kế web DOTE
Thôn Đại Vi, xã Đại Đồng, H. Tiên Du, T. Bắc Ninh
Tel: (0222) 3 847 118
Email: lienhe@dote.vn
Website: https://dote.vn