Chính Sách Bảo Hành


1. Phạm vi và Điều khoản bảo hành

1.1 Phạm vi bảo hành

Chính sách bảo hành được áp dụng vĩnh viễn cho tất cả các website do DOTE thiết kế, sau đây gọi là bảo hành website.

1.2 Điều khoản bảo hành
  1. Bảo hành website tất cả các lỗi liên quan đến môi trường ứng dụng và nền tảng kỹ thuật nằm trong giới hạn đã cảnh báo.
  2. Bảo hành website tất cả các chức năng đã có hoặc đã thiết kế theo hợp đồng.
  3. Bảo hành website không bao gồm thiết kế lại giao diện cũ, thiết kế chức năng chưa có, bảo hành các lỗi phát sinh không phải do nguyên nhân của tự thân website như lỗi do sử dụng không đúng phương pháp, lỗi server, lỗi do bất khả kháng (thiên tai, hỏa hoạn, sét đánh, ...)
  4. Trong bảo hành website DOTE kịp thời đưa ra các chỉ dẫn, các hướng dẫn cho người dùng khi có sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng và quản trị website.
1.3 Thời gian bảo hành

Bảo hành website dựa trên nền tảng .Net Framework của website kể từ ngày ký biên bản bàn giao hoặc kể từ ngày website được xuất bản trên mạng internet. Điều này có nghĩa là thời gian bảo hành website bằng với thời gian của phiên bản .Net Framework mà website được thiết kế dựa trên. Thời gian bảo hành website chấm dứt khi phiên bản .Net Framework của website không còn được hỗ trợ sử dụng.

2. Xử lý sự cố trong phạm vi bảo hành

Bất cứ khi nào xảy ra sự cố website hoạt động không đúng do các lỗi kỹ thuật theo điều khoản bảo hành, DOTE sẽ tiến hành bảo hành website bằng cách phục hồi hiện trạng hoạt động ổn định gần nhất của website trong vòng 48 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông báo có sự cố xẩy ra đổi với website trong các điều kiện sau:

  1. Người sử dụng thực hiện đúng các chỉ dẫn, các hướng dẫn sử dụng, quản trị và bảo vệ website như đã quy định.
  2. Người sử dụng thực hiện đúng quy trình tác nghiệp của website, đồng thời chưa có bất kỳ dấu hiệu tự ý can thiệp vào các hạng mục kỹ thuật của website như tự ý sửa đổi hoặc xóa bỏ mã chương trình, tự ý thay đổi trang hoặc điều khiển trên trang, tự ý sửa đổi hoặc xóa bỏ cấu trúc website không theo chỉ dẫn quản trị.

Trường hợp xảy ra sự cố nằm ngoài bảo hành website do lỗi sử dụng, lỗi quản trị và các nguyên nhân khác từ phía người sử dụng bao gồm cả các nguyên nhân do bên thứ ba gây ra cho người sử dụng. DOTE có thể tư vấn phương án khắc phục và hỗ trợ phục hồi hiện trạng hoạt động ổn định của website với mức chi phí dành cho nhóm khách hàng của mình.


© 2018 DOTE. Tất cả quyền được bảo lưu.