Thiết Kế Typography


Thiết kế Typography Sử dụng phông chữ, màu sắc và ý tưởng để tạo lên thiết kế.

Những giá trị tri thức của thiết kế dựa trên:

+ Phông
- Loại
- Kiểu
- Độ đậm nhạt
- Kích cỡ
- Kerning

+ Màu sắc
- Chọn màu
- Phối cảnh màu

+ Ý tưởng
- Sắp xếp
- Cái đẹp
- Vòng kim

Các kiểu thiết kế khác
  1. Thiết kế cuộn
  2. Đồ họa website
  3. Thiết kế Landing Page
  4. Thiết kế màu dốc
  5. Thiết kế phẳng
  6. Thiết kế thẻ
  7. Thiết kế trồi
  8. Thiết kế trượt
  9. Tương tác vi mô