Phong Cách Thiết Kế Website Phổ Thông


Xem thêm

  1. Phong cách Ấn tượng
  2. Phong cách Nổi bật
  3. Phong cách Tối giản

Phong cách phổ thông

Khách hàng luôn đòi hỏi họ đang được sử dụng sản phẩm không thua kém các khách hàng khác, từ đó tạo ra một phong cách thiết kế mang tính phổ biến một cách lịch sự, phong cách Phổ thông có sức lôi cuốn về cấu trúc thiết kế và hướng vào thiết kế UI.

Tính phổ biến lịch sự được thể hiện bằng việc chú trọng vào thiết kế banner, các phần header, nội dung và footer được trình bày một cách đầy đủ, chi tiết.

Các chức năng của website tạo lên sự đa dạng trong tương tác người dùng cùng với việc tích hợp các thể hiện của mạng xã hội hay nói một cách khác phong cách Phổ thông là việc thể hiện kiểu trong đa dạng, đồng thời người sử dụng luôn nhận được "who you are."

Những khác biệt của cái riêng của thiết kế phổ thông làm mất đi sự hòa trộn, tính phổ biến theo mặt hàng cũng là một nguyên tắc trong thiết kế.