Phong Cách Thiết Kế Website Nổi Bật


Xem thêm

  1. Phong cách Ấn tượng
  2. Phong cách Phổ thông
  3. Phong cách Tối giản

Nổi bật

Phong cách Nổi bật giúp người sử dụng biết bạn giỏi về cái gì, rằng bạn có thể đạt được kết quả tốt hơn bằng cách thực hiện điều gì đó khác biệt thông qua việc đứng tách biệt và tạo một dấu ấn mạnh về thương hiệu trong thế giới số và nói lên bạn là ai như là một tổ chức.

Với phong cách này, trang web được thiết kế trông bắt mắt, tải nhanh, sạch bằng việc kết hợp sử dụng hợp lý các khoảng trắng và dễ dàng điều hướng đến các trang khác.

Phông chữ được sử dụng một cách trí tuệ và kết hợp chặt chẽ với các màu của cầu vồng, đồng thời website sẽ tạo mọi cơ hội để người sử dụng thực hiện cam kết như các kênh phương tiện xã hội để có thể lấy được sự liên quan của họ và cho phép họ theo dõi hoặc thực hiện hội thoại khi rời website.

Tối ưu hóa số lượng Click chuột theo nguyễn tắc chung 3 Clicks để mua một sản phẩm, website được thiết kế duy nhất, hấp dẫn và trông ấn tượng để thuyết phục người viếng thăm quay trở lại.