Phong Cách Thiết Kế Website Ấn Tượng


Xem thêm

  1. Phong cách Nổi bật
  2. Phong cách Phổ thông
  3. Phong cách Tối giản

Con mắt ấn tượng

Theo nghiên cứu, một người khi xem một trang web sẽ mất khoảng 50 ms để hình thành lên ấn tượng đầu tiên và mất khoảng 2,6 giây để mắt người sử dụng đặt lên khu vực của trang web có những ảnh hưởng nhất đến ấn tượng đầu tiên của họ. Chính các ấn tượng đầu tiên sẽ quyết định người sử dụng sẽ thích hay không thích, rời bỏ hay ở lại website.

Sức lôi cuốn trực quan ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như cấu trúc, màu sắc, hình ảnh, khoảng trống, đối xứng, lượng văn bản, phông chữ, ... nhằm làm tăng sức lôi cuốn, phong cách Ấn tượng tạo ra các trang web có độ phức tạp trực quan thấp và nguyễn mẫu cao.

Các trang web được thiết kế đơn giản, quen thuộc, theo thông lệ với bố cục không quá đổi mới làm tăng sự yêu thích của người sử dụng. Các phần logo, thanh điều hướng chính, hộp tìm kiếm, ảnh chính của trang, nội dung viết và chân trang được tập trung. Nguyên tắc “xem và cảm nhận” là điều hướng chính trong thiết kế, các khía cạnh bề mặt và sức lôi cuốn của thiết kế trực quan tổng thể được đánh giá cao hơn khả năng sử dụng thực sự.