Thiết Kế Landing Page


Thiết kế Landing Page Dựa trên tập trung vào giá trị bán hàng duy nhất trên website, tạo ra sức thu hút khiến khách hàng hành động.

- Sức hút dựa vào những giá trị dùng được
- Thông qua các biểu mẫu thu thập thông tin để nhà cung cấp đưa ra giá trị phục vụ phù hợp

Các kiểu thiết kế khác
  1. Thiết kế cuộn
  2. Đồ họa website
  3. Thiết kế phẳng
  4. Thiết kế thẻ
  5. Thiết kế trồi
  6. Thiết kế trượt
  7. Tương tác vi mô
  8. Thiết kế Typography