LẤY ĐỀ XUẤT

Khách hàng chưa hiểu hoặc chưa rõ ràng về nhu cầu của mình, có thể yêu cầu DEWEB hỗ trợ đưa ra đề xuất để lựa chọn.

Người yêu cầu vui lòng điền các thông tin sau:

Thông tin người gửi


(Bao gồm cả địa chỉ, điện thoại, Email)


Thông tin chung sản phẩm


Đã có website hay chưa?

Địa chỉ trang web làm bạn hài lòng?


Mạng xã hội hay sử dụng?


Thông tin khách hàng


Qui mô tổ chức?

Lĩnh vực hoạt động?

Tỷ lệ lao động tốt nghiệp Đại học?


Thông tin sản phẩm chi tiết


Loại website nào được khách hàng ưa thích?

Đề xuất dn trợ giúp gì?
 

Không cần cam kết, khách hàng dự định lựa chọn gói website nào?