Đồ Họa Website


website graphics Khối đồ họa không còn đơn giản chỉ là giá trị của một ảnh tĩnh.
Nó là một trải nghiệm thực sự trên web dựa trên những giá trị khác.
Những giá trị hấp dẫn của hình ảnh một lần nữa được sử dụng làm nền cho thiết kế website.
Tương tác người dùng trong đồ họa website đã đẩy đồ họa thông tin ra khỏi ánh đèn của ánh sáng.
Đồ họa gắn liền với thông tin, dữ liệu khiến trang web trở lên đẹp hơn, thông minh hơn và cần thiết hơn.

Những giá trị đảm bảo cho thiết kế website bao gồm:

- Ảnh tĩnh
- Thông tin, dữ liệu
- Tương tác người dùng

Các kiểu thiết kế khác

  1. Thiết kế cuộn
  2. Thiết kế Landing Page
  3. Thiết kế phẳng
  4. Thiết kế thẻ
  5. Thiết kế trồi
  6. Thiết kế trượt
  7. Tương tác vi mô
  8. Thiết kế Typography