Dịch Vụ Domain



1. Đăng ký tên miền tiếng Việt

Đơn vị tính: đồng / 1 lần







2. Duy trì tên miền tiếng Việt

Đơn vị tính: đồng / năm







3. Duy trì tên miền quốc tế

Đơn vị tính: đồng / năm












Lưu ý:
- Tên miền tiếng Việt không có thuế VAT
- Giá tên miền quốc tế chưa có thuế VAT 10%
- Miễn phí đăng ký tên miền quốc tế