Ứng Dụng Mua Bán Online


Giới thiệu

TMĐT B2C Việt Nam chiếm khoảng 2,12% tổng mức bán lẻ hàng hóa cả nước trong năm 2014.

Với ứng dụng Mua Bán Online, bạn có thể tổ chức triển khai thực hiện một phần hoặc toàn bộ qui trình mua bán sản phẩm, dịch vụ trên website của bạn. Các chức năng của qui trình như trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, đặt hàng, thanh toán, giao hàng, bảo hành, ... bạn đều có thể tùy ý lựa chọn đặt xây dựng để đảm bảo phù hợp với kế hoạch và mục tiêu kinh doanh. Việc thiết kế website sẽ được thực hiện một cách linh hoạt theo yêu cầu giúp cho các chức năng có sự tách biệt độc lập và bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng từng hoặc kết hợp các chức năng trên cùng một website, từng kiểu thiết kế sẽ được áp dụng phù hợp cho mỗi lựa chọn.

Sơ đồ giao dịch

Sơ đồ giao dịch trên website TMĐT
Lợi ích?

+ Không cần mặt bằng kinh doanh thật
+ Phạm vi phục vụ rộng
+ Thời gian hoạt động liên tục 24/24
+ Tiết kiệm chi phí hoạt động
+ Quá trình giao dịch nhanh chóng và thuận tiện
+ Tạo ra sự tin cậy trong hoạt động thương mại
+ An toàn trong bảo quản hàng hóa
+ Mở rộng và thúc đẩy sự phát triển của thương mại


Các sản phẩm chính


Các trang TMĐT lớn trên thế giới

Trang TMĐT lớn: Amazon, Alibaba, Ebay
  Giỏ hàng

Giỏ hàng dùng để mua bán trên website
  Thẻ thanh toán

Thẻ thanh toán: Mastercard, Visa, Paypal, ...
   
Sản phẩm trên trang web TMĐT

Sản phẩm, dịch vụ trên trang web
  Giao hàng nhanh tận cửa

Giao nhận hàng hóa
  Giao dịch có đảm bảo

Bảo đảm hoàn trả mua hàng